candela

href="http://alliekatzgraphics.com/candle1.php">


Candle - Comments and Graphics Glitter

joi, 29 aprilie 2010

Vindecare cu ajutorul sugestiei si autosugestiei

Cu toţii suntem interesaţi de misterele fiinţei noastre şi ne punem întrebări de genul: ce fel de forţă este aceea care ne vindecă? Unde se găseşte ea? Răspunsul ar putea fi următorul: puterea curativă sălăşluieşte în subconşientul fiecăruia dintre noi şi numai modificarea atitudinii mentale a bolnavului poate face ca această forţă să devină activă. Nici un practicant al ştiinţelor mentale sau al religiei, nici un psiholog sau psihiatru, nici un medic nu a vindecat vreodată un bolnav. Un vechi dicton spune: “Medicul pansează (îngrijeşte), dar Dumnezeu vindecă.” Psihologii şi psihiatri au datoria doar de a înlătura blocajele mentale care împiedică manifestarea energiilor benefice. De asemenea, chirurgii înlătură blocajele fizice care nu lasă curenţii energetici subtili să curgă prin corp. Dar nici unul dintre aceşti specialişti nu poate spune că a vindecat boala. Adevărata forţă curativă este cea cunoscută de obicei ca fiind: Natura, Viaţa, Dumnezeu, Inteligenţa creatoare sau Puterea Subconştientă. După cum am mai arătat, există o mulţime de metode menite să înlăture blocajele mentale, psihice şi fizice care împiedică libera circulaţie a fluidelor subtile ale vieţii, ce ne însufleţesc mereu. Dacă imensa putere curativă, care sălăşluieşte în subconştient, este dirijată în mod convenabil fie 222k1023c de către noi înşine, fie de către alte persoane, ea poate vindeca uşor orice maladie a trupului sau a spiritului. Acest principiu binefăcător se află în orice fiinţă umană, oricare i-ar fi religia, culoarea pielii sau rasa. Nu este obligatoriu să credeţi în învăţăturile unei biserici anume pentru a fi capabili să folosiţi în mod constructiv această putere benefică. Subconştientul vă va vindeca arsura sau zgîrietura, chiar dacă sunteţi ateu. Terapeutica mentală modernă se bazează pe faptul pe deplin confirmat că înţelepciunea şi forţa fără limite din subconştient răspund pe măsura credinţei bolnavului. Cel care doreşte să se vindece folosind această metodă va intra în camera sa, va închide uşa, ceea ce are darul să-i liniştească mintea, se va relaxa şi va începe să se gîndească la imensa putere curativă care sălăşluieşte în fiinţa sa. El va închide poarta spiritului în faţa fenomenelor exterioare, care în mod obişnuit îl distrag, cît şi în faţa aparenţelor de orice fel; apoi calm, liniştit, îşi va formula cererea către subconştient, luînd în considerare faptul că inteligenţa latentă în fiinţa sa va răspunde exact gîndurilor pe care le întreţine. Cel mai eficient este să ne imaginăm rezultatul pe care dorim să-l obţinem şi să ne simţim ca şi cînd deja l-am obţinut. Cu siguranţă că subconştientul va reacţiona promp la aceste sugestii conştient dirijate. Aceste este sensul cuvintelor apostolului Marcu: “Toate cîte cereţi, rugîndu-vă, să credeţi că le-aţi primit deja şi le veţi avea”, pe care le-au verificat şi savanţii moderni ce studiază efectul benefic al rugăciunii.
Un singur proces curativ
Nu există decît un singur principiu vital, care se manifestă prin tot ceea ce există în univers, fie că este vorba de cîine, pisică, arbore, iarbă, vînt sau pămînt, căci toate acestea sunt vii. Energiile subtile ale vieţii acţionează într-o manieră diferită la nivelul regnului animal, al celui vegetal sau al celui mineral, în funcţie de puterea instinctului fiecărei fiinţe şi de credinţa ei. Omul, care cunoaşte aceste energii, poate să le dirijeze la voinţă pentru a-şi redobîndi sănătatea şi pentru a se afla mereu într-o stare minunată. Desigur, există mai multe metode şi tehnici pentru controlul acestei forţe infinite, dar toate au la bază legea credinţei, căci “totul vă este dat după credinţă”.
Legea credinţei
Toate religiile sunt forme ale aceleiaşi credinţe, deşi au ritualuri şi dogme diferite. Legea vieţii este însăşi credinţa. Ce credeţi despre voi înşivă, despre viaţa din Univers? Răspunsul la aceste întrebări este foarte important căci, după cum am mai spus: “totul vă este dat după credinţă”. Credinţa este de fapt un gînd înrădăcinat adînc în minte, care face ca forţele latente din subconştient să se manifeste sub diferite aspecte, în fiecare moment al vieţii. Modul în care aceste forţe acţionează depinde de gîndurile pe care obişnuim să le întreţinem. E bine să înţelegeţi că Biblia nu vorbeşte despre credinţă ca fiind un ritual, un ceremonial, o formulă sau o instituţie. Biblia se referă la credinţa adevărată, din sufletul omului. Iisus a spus: “De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede!” (Marcu: 9,23). Iată de ce este o adevărată nebunie să credeţi că ceva v-ar putea face vreun rău. Amintiţi-vă mereu că nu lucrul de care vă temeţi vă agresează, ci chiar gîndurile voastre. Toate experienţele pe care le aveţi, toate acţiunile şi toate evenimentele sunt în realitate reflexii şi reacţii ale propriului vostru mod de a gîndi.

Terapia prin rugăciune

Vindecarea cu ajutorul rugăciunii este rezultatul conlucrării armonioase, sincronizate şi inteligente dintre mentalul conştient şi subconştient. Este foarte important ca scopul rugăciunii, precum şi fenomenele care se petrec atunci, să fie cunoscute cu precizie. Prin aceasta veţi dobîndi încredere în acest procedeu simplu, dar extrem de eficient, care poate fi numit terapie prin rugăciune, tratament mental sau rugăciune ştiinţifică. Pentru început vă veţi alege o imagine mentală, o idee sau un plan care doriţi să devină realitate. Vă veţi conştientiza apoi capacitatea de a comunica subconştientului acea imagine sau idee, imaginîndu-vă că ea deja s-a împlinit. Dacă veţi păstra cu perseverenţă această atitudine mentală, rugăciunea vă va fi ascultată. Deci, terapia prin rugăciune presupune o acţiune mentală bine definită, cu un scop precizat în mod clar. Să presupunem că v-aţi decis să vă vindecaţi de o anumită afecţiune, folosind terapia prin rugăciune. Ştiţi acum că problema sau boala cu care vă confruntaţi are drept cauză gîndurile negative, pline de îndoială, care sunt bine fixate în subconştient şi ştiţi, de asemenea, că, dacă veţi elibera mintea de aceste gînduri inoportune, afecţiunea va dispare instantaneu. În consecinţă, vă veţi orienta către puterea infinită a subconştientului şi veţi urmări să deveniţi pe deplin conştienţi de faptul că acesta vă poate vindeca orice boală. Meditînd asupra acestui fapt, veţi observa cum îndoiala se risipeşte treptat şi modul de a gîndi se transformă radical. Cînd veţi fi vindecaţi, nu uitaţi să mulţumiţi şi apoi nu vă mai gîndiţi la boala pe care aţi avut-o. Cînd vă rugaţi, căutaţi să nu daţi importanţă condiţiilor actuale, care se opun realizării scopului propus şi nici o clipă să nu vă gîndiţi că vindecarea ar putea să nu se producă. Această atitudine interioară va uni în mod armonios conştientul cu subconştientul şi va activa puterea curativă lentă în fiecare din noi. Ce înseamnă vindecarea prin credinţă şi ce efect are încrederea nemărginită? Credinţa care produce vindecarea nu este cea despre care se vorbeşte în Biblie, ci înseamnă cunoaşterea interacţiunii care are loc între conştient şi subconştient. Cel mai adesea, terapeutul care foloseşte această metodă nu ştie ce fenomene se petrec şi ce fel de forţe intră în acţiune. În acest caz, rezultatul apare datorită credinţei oarbe pe care o are bolnavul. Unii vindecători folosesc incantaţiile, alţii oferă pacienţilor relicve cu puteri magice. Acestea sunt în realitate metode de a cîştiga încrederea bolnavilor. Orice procedeu care vă poate alunga neîncrederea şi îngri-jorarea este la fel de eficient. Mulţi sunt de părere că propria lor teorie este singura valabilă, pentru că dă rezultate. Desigur, acest lucru nu este adevărat şi am explicat şi de ce.
Pentru a ilustra rolul important pe care îl deţine credinţa în procesul de vindecare, ne vom referi din nou la medicul austriac Franz Anton Mesmer. În 1776, el a declarat că descoperise un nou procedeu curativ care folosea magneţi artificiali. Mai tîrziu, a renunţat la magneţi, pentru a enunţa teoria magnetismului animal, înţeles ca fluid care se manifestă în întregul univers, deci şi în fiinţa umană. Mesmer afirma că-şi vindeca bolnavii cu ajutorul acestui fluid magnetic. Pacienţii aveau încredere în această nouă teorie şi astfel, se însănătoşeau. În momentul în care Mesmer s-a stabilit la Paris, guvernul francez a desemnat o comisie formată din medici şi din membrii ai Academiei de ştiinţe, din care făcea parte şi Benjamin Franklin, comisie care urma să cerceteze rezultatele pe care Mesmer pretindea că le obţinuse. S-a constatat că bolnavii erau într-adevăr vindecaţi, dar că teoria fluidului magnetic nu putea fi astfel dovedită. Comisia a concluzionat că efectele miraculoase se datorau imaginaţiei stimulate prin descrierea plastică a procedeului. La puţin timp după aceea, Mesmer a fost exilat şi a murit în 1815. Dr. Braid de Menchester a demonstrat apoi că fluidul magnetic nu avea nici o legătură cu vindecările obţinute de către Mesmer. El a arătat că este posibil ca bolnavul să fie adus, prin sugestie, într-un somn hipnotic, în timpul căruia să fie provocate anumite fenomene pe care Mesmer le atribuia influenţelor magnetismului.
Aţi înţeles, desigur, că aceste vindecări miraculoase erau în întregime efectul imaginaţiei active a bolnavilor, imaginaţie stimulată printr-o puternică sugestie de sănătate adresată subconştientului. La vremea aceea, fenomenul nu putea fi numit decît “credinţă oarbă”, căci nu era cunoscut încă mecanismul lui subtil.
Ce înseamnă credinţa subiectivă? După cum am afirmat şi în capitolele anterioare, subconştientul fiecărui om se supune controlului permanent al mentalului conştient, dar este influenţat şi de sugestiile venite din exterior. Rezultă deci, că subconştientul este în permanenţă receptiv la sugestii şi vă îndeplineşte orice dorinţă, fie că sunteţi conştient de acest fenomen sau nu. Credinţa care produce vindecarea este o credinţă pur subiectivă şi se manifestă atunci cînd mentalul conştient încetează să se mai opună. Pentru aceasta este necesară armonizarea perfectă dintre conştient şi subconştient. Totuşi, dacă reuşim să intrăm într-o stare de somnolenţă şi de destindere fizică şi psihică, putem opera chiar şi în cazul în care cele două aspecte (conştientul şi subconştientul) ale minţii nu sunt încă pe deplin sincronizate. În această stare de relaxare profundă, mintea devine pasivă şi receptivă la sugestiile pozitive.
Recent am fost întrebat de către cineva: “Cum se face că am fost vindecat de un profesor de filozofie? Cînd mi-a spus că boala mea nu există decît în planul fizic, eu nu l-am crezut.”. Mai întîi omul a avut impresia că profesorul şi-a bătut joc de el şi-a protestat vehement împotriva acelei afirmaţii, ce părea absurdă. Pe urmă, sub influenţa cuvintelor calme, el a intrat într-o stare de profundă relaxare, în care tăcea şi nu se mai gîndea la nimic. La rîndul său, profesorul s-a destins şi el şi a început să repete bolnavului, într-o manieră calmă şi monotonă, că este perfect sănătos. După o jumătate de oră, acesta a simţit o uşurare imensă şi s-a vindecat. Acesta este un exemplu al modului în care se manifestă credinţa subiectivă, adică încredere în ceva ce încă nu există. După cum s-a putut observa, este foarte important ca pacientul să fie pe deplin relaxat pentru a deveni receptiv la sugestiile pozitive emise de către terapeut. Profesorul nu a fost influenţat de autosugestiiile bolnavului provenite din neîncredere, deoarece starea de somnolenţă, în care se află acesta din urmă, a determinat o minimă rezistenţă a mentalului conştient faţă de sugestiile provenite din exterior.
Semnificaţia tratamentului la distanţă
Să presupunem ca tocmai aţi aflat că mama dumneavoastră, care trăieşte în New York este bolnavă, dar nu o puteţi ajuta în mod fizic, căci locuiţi în Los Angeles . Cu toate acestea, deşi nu sunteţi aproape de ea, o puteţi ajuta rugîndu-vă pentru sănătatea ei: “Tatăl care sălăşluieşte în noi este Cel care săvîrşeşte cu adevărat orice faptă.”.
Subconştientul creator ne slujeşte, îndeplinind pentru noi orice acţiune, iar răspunsul său survine în mod automat. Tratamentul mental, deci prin sugestii pozitive, are drept scop, să provoace o transformare profundă în mentalitatea dumneavoastră, să vă obişnuiască cu ideea că mama dumneavoastră este plină de sănătate şi armonie. Această stare va pătrunde şi în subconştient, care este acelaşi cu subconştientul mamei dumneavoastră, căci spiritul creator este unic. Dacă nutriţi gînduri de sănătate, vitalitate şi perfecţiune, acestea se transmit mentalului subcon-ştient universal şi la acest nivel acţionează asupra corpului mamei dumneavoastră, pe care-l vindecă.
În planul mental nu există limitări impuse de timp şi spaţiu. Iată de ce energiile mentale emise de dumneavoastră pot acţiona asupra mamei, oriunde s-ar afla ea. În realitate, tratamentul la distanţă nu se deosebeşte cu nimic de cazul cînd bolnavul se află în apropiere, căci spiritul universal este omniprezent. Procesul de vindecare prin rugăciune reprezintă o proiecţie conştientă a gîndurilor (deci a energiilor mentale) pozitive asupra bolnavului. Astfel, cînd întreţineţi în mod perseverent gînduri de sănătate şi de bunăstare în legătură cu cineva bolnav, aceste calităţi vor fi mult dinamizate în fiinţa sa, determinînd o ameliorare a suferinţei sau chiar o vindecare aparent miraculoasă. Iată, în continuare, un exemplu perfect de tratament la distanţă. Recent, o persoană din Los Angeles a aflat că, mama sa, care locuia la New York, era bolnavă de tromboză coronară şi s-a decis să se roage pentru ea în felul următor: “Forţa vindecătoare se manifestă, chiar acum, în locul unde se află mama mea. Starea fizică cu care ea se confruntă nu este decît o reflexie a gîndurilor sale, ce sunt asemenea unor umbre proiectate pe un ecran. Pentru ca imaginile de pe ecran să se modifice, trebuie să proiectez alt film. Mentalul meu este acum ca un aparat de proiecţie, care generează imaginea mamei mele, perfect sănătoasă şi plină de armonie. Forţa benefică nesfîrşită, care a creat-o odată pe mama mea, o cuprinde acum şi scaldă fiecare atom al fiinţei ei într-un ocean de pace şi de fericire. Medicii ei sunt ghidaţi de către această forţă divină şi chiar mama este dirijată pentru a face tot ceea ce poate ajuta la vindecarea ei. În mod sigur, această boală nu există în planul Realităţii Ultime, căci altfel nu s-ar fi putut vindeca. În acest moment mă raportez la Puterea Infinită a dragostei şi a vieţii şi doresc ca armonia, pacea şi sănătatea să se manifeste plenar în fiinţa mamei mele.”
Această rugăciune, spusă de cîteva ori pe zi, a determinat în cîteva zile însănătoşirea bolnavei, spre mirarea medicului care o trata. Concluzia ce se impune este că hotărîrea fermă şi credinţa de nezdruncinat în puterea lui Dumnezeu pot produce rezultate minunate.
Cum poate fi dinamizată puterea subconştientă
Un prieten psiholog mi-a povestit cum s-a vindecat de tubercoluză. În fiecare seară se relaxa profund şi înainte de a adormi, repeta cuvintele următoare: “Fiecare celulă, fiecare nerv, fiecare ţesut al plămînilor mei se află în stare de deplină sănătate şi armonie”. Nu sunt exact acestea cuvintele pe care le-a folosit prietenul meu, dar ele reprezintă esenţa imaginii mentalizate de el. După o lună, s-a vindecat complet, fapt dovedit şi de radiografii. Doream să-l cunosc şi să-i înţeleg metoda şi, de aceea, l-am întrebat de ce îşi repeta acele cuvinte chiar înainte de a adormi. Iată ce mi-a răspuns: “În timpul somnului, subconştientul este foarte puternic dinamizat. De aceea, înainte de a adormi, eu îi dau de lucru, îi ofer un scop pentru care să lucreze.” Un răspuns înţelept. În acest fel, prietenul meu, mentalizînd mereu armonia şi sănătatea deplină, a evitat cu perseverenţă să dea vreo şansă suferinţei. Vă sfătuiesc insistent să încetaţi a mai vorbi despre bolile voastre sau să le numiţi în vre-un fel. Ele îşi trag forţa tocmai din atenţia exagerată pe care le-o acordaţi şi din neîncredere. Urmînd exemplul acelui psiholog, căutaţi să deveniţi propriul vostru chirurg mental. Suferinţele şi necazurile pot fi îndepărtate la fel cum sunt tăiate dintr-un pom crengile moarte.
Dacă în mod constant povestiţi despre simptomele şi durerile dumneavoastră, nu lăsaţi să se manifeste forţa curativă ce sălăşluieşte în subconştient. În plus, una dintre legile mentalului afirmă că imaginile au tendinţa să capete formă. “De ce te temi, de aceea ne scapi”, spune o veche zicală populară înţeleaptă. rezultă cît de important este să vă orientaţi mintea către adevărurile fundamentale ale vieţii şi către lumina dragostei Divine.

Idei ce vă pot ajuta în vindecare
1. Deveniţi conştienţi de sursa oricărei vindecări. Urmăriţi să realizaţi faptul că dacă orientaţi într-o direcţie bună forţa subconştientului, puteţi să eliminaţi orice boală a corpului sau a minţii.
2. Elaboraţi un plan bine definit şi formulele potrivite pentru a face ca dorinţele dumneavoastră să pătrundă în subconştient.
3. Imaginaţi-vă cu claritate ceea ce doriţi şi deveniţi conştient că acel lucru reprezintă deja o realitate într-un plan subtil. Perseveraţi, veţi obţine în mod sigur rezultate.
4. Urmăriţi să înţelegeţi ce înseamnă credinţa. Ea reprezintă un gînd întreţinut cu perseverenţă, prin care dumneavoastră deveniţi creatorul unei anumite realităţi.
5. Să vă complaceţi în boală sau să credeţi că ceva v-ar putea face rău, acesta este cel mai rău lucru pe care-l puteţi gîndi. Credeţi cu tărie în sănătatea perfectă, în prosperitate, în pace şi în ocrotirea Divină.
6. Gîndurile nobile şi puternice, pe care le întreţineţi în mod perseverent în minte, se vor transforma în realitate, pe măsura naturii lor benefice.
7. Folosiţi beneficiile terapiei prin rugăciune, în viaţa de zi cu zi. Alegeţi un proiect, o idee, o imagine mentală. Focalizaţi-vă mental şi emoţional asupra acelei idei şi rămîneţi fidel pînă ce rugăciunea vi se va îndeplini.
8. Amintiţi-vă mereu că, dacă doriţi cu adevărat să aveţi puterea de a vindeca, o puteţi obţine prin credinţă, adică prin cunoaşterea modului în care conlucrează conştientul şi subconştientul.
9. Credinţa oarbă se manifestă atunci cînd se obţin vindecări ale unor bolnavi, fără a fi cunoscute exact forţele care intervin.
10. Rugaţi-vă pentru cei pe care îi iubiţi şi care sunt bolnavi. Relaxaţi-vă mintea şi emiteţi gînduri de sănătate, vitalitate şi perfecţiune, gînduri care se vor transmite în mentalul subiectiv (subconştientul) macrocosmic şi, ajungînd la bolnav, îl vor ajuta să se vindece.
Document Info de pe net

3 comentarii:

 1. Margareta, nu stiu exact cine esti, dar pot sa spun ca esti minunata. Aveam nevoie de existenta ta sa-mi confirmi ceva ce banuiam demult. Sa-mi dai putere. Multumesc ca existi si mi-ar place sa vorbim mai mult.. Cu stima,
  Daciana

  RăspundețiȘtergere
 2. daciana,oricand doresti putem vorbi,stabileste tu modul.....pace si lumina!

  RăspundețiȘtergere
 3. Margareta,multumesc ca EXISTI. Avem nevoie de asemenea personalitati,iar noi, cei care citim,judecam singuri daca INTELEGEM. Eu simt frumos si inteleg perfect FRUMUSETEA VIETII care inseamna IUBIRE.

  RăspundețiȘtergere