candela

href="http://alliekatzgraphics.com/candle1.php">


Candle - Comments and Graphics Glitter

miercuri, 31 august 2011

Si *neiertarea *poate fi cauza a multor boli

"SA IERTI DE 70 DE ORI CITE SAPTE”, A SPUS IISUS! ❤

“Nu-i destul să spui o singură dată... iert”.

Să intri o dată în biserică, să te rogi, să ierţi pe cel ce ţi-a greşit ori să te ierţi pe tine însuţi şi gata. Eşti iertat! Iertarea trebuie să-ţi stea în suflet, în minte şi pe buze de 70 de ori cîte şapte, iată!

Să ierţi repetat. Să ajungi pînă acolo unde gîndeşti iertarea, simţi iertarea, trăieşti iertarea şi o aduci în existenţă, unde devine lucrătoare.

Puterea extraordinară a iertării deschide porţile propriei noastre inimi către iubire, înţelegere, înţelepciune şi răbdare.

Iertarea te poartă în imperiul celor mai fantastice capacităţi umane, dar nu în sensul în care te ajută să levitezi ori să fii Superman.

Iertarea te face un Superman al sufletului, iertarea îi dăruieşte minţii tale virtuţile umane ale blîndeţii şi toleranţei, pînă acolo unde mintea simte că niciodată n-a existat ceva de neiertat.

Iertarea repetată te poartă pe cărările unei experienţe incredibile, de neconceput pentru mintea ce se prinde zilnic prin impresii pline de sarcasm ori de deziluzie, de îngîmfate judecăţi şi erori de percepţie.

Eroarea de percepţie, fie că vine de la alţii, fie că vine de la noi înşine, cade şi se şterge sub fluxul profund şi puternic corector al iertării. Nimic nu purifică mai profund decît iertarea.

Nimic nu are putere mai adîncă şi mai stăruitoare asupra inimii rănite ori a percepţiei zdruncitate decît iertarea‚ “de 70 de ori cîte şapte”!

Corectorul gîndirii trunchiate, corectorul minţii înfăşurate fără voia sa reală în eroare este iertarea repetată.

Să ierţi, să ierţi şi iarăşi să ierţi, să te ierţi de sute şi de mii de ori dacă trebuie, să faci în tine însuţi penitenţa recunoaşterii păcatului cauzal – eroarea de percepţie – prin iertare!

Căci iertarea lucrează pînă acolo unde energiile acumulate ale tuturor neiertărilor se epuizează, iar mintea simte că nu mai este ceva de iertat pe lume.

Că niciodată n-a fost ceva cu neputiinţă de iertat.

Iertarea anulează răul la nivelul rădăcinilor sale.

Iertarea repetată ajută mintea să vadă zorii iubirii şi taina blîndeţii fiinţei proprii, cum împrăştie norii ce-au învăluit inima omului în sterile, barbare şi nefericite erori de percepţie, ce creează în sufletele tuturor iluzia unei suferinţe de neînţeles.

Poate că iertarea are puterea fantastică a Soarelui, ce azvîrle norii grei prin cîteva raze şi un spectaculos efect de curcubeu.

Să ierţi, să te ierţi, să-ţi ocupi inima şi mintea cu iertare înseamnă să-ţi revendici dreptul, libertatea şi puterea de a alege să-ţi vindeci sufletul de iluziile prin care a fost încîlcit fără voie.

Căci, oricît ar părea că “omul voieşte răul”, cît ar părea prins în rele intenţii şi-n rele credinţe, în realitate el gîndeşte ce poate, vorbeşte ce poate şi face tot ce poate în acea clipă.

Dumnezeu îi cunoaşte şi-i recunoaşte întru totul inocenţa şi de aceea păcatul omului îi apare precum păcatul unui prunc neştiutor.

De fapt, omul singur păstrează impresia neiertării, dar tot el are posibilitatea înţelegerii şi a viziunii corecte prin iertare.

De 70 de ori cîte şapte şi chiar de mii de ori cîte şapte să ierţi şi să te ierţi, căci aşa cunoşti şi recunoşti apoi glasul frumuseţii fiinţei tale care te iubeşte şi te cunoaşte în adevăr!

via A Valentina Crystal ♥♥♥

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤

❤ IERTAREA NU ESTE UITARE

- Rănile aşa zis uitate au fost alungate în inconştient şi, de acolo, continuă să-i chinuie pe oameni. Pentru a le trata şi vindeca este nevoie să fie readuse în conştient.

- Iertarea cicatrizează rănile emoţionale. Atunci ne putem aminti evenimentul fără resentimente. Nu mai suferim. Mântuitorul a înviat cu urmele cuielor, dar nu mai simte durerea.Iertarea nu este doar un act imediat al voinţei

- Mulţi se simt vinovaţi, sau îi învinovăţesc pe ceilalţi, pentru că nu iartă imediat. Dar iertarea nu este un act eroic de voinţă în care ne suprimăm emoţiile, ci este un act al întregii noastre fiinţe şi cere participarea tuturor puterilor noastre sufleteşti: inimă, inteligenţă, voinţă.

- Cine sare peste etapele transformării emoţionale şi ale vindecării nu face decât să panseze o rană infectată. Aceasta va sfârşi prin a se infecta şi mai rău.

- Simţirea mâniei şi simţirea lăuntrică a nedreptăţii face parte din procesul iertării.

- Este nevoie de timp şi pentru vindecare şi pentru iertare; nu trebuie să bruscăm ceea ce se petrece în noi.

- E nevoie să discernem între simţirea mâniei şi dorinţa de răzbunare, fantasmele legate de „dreptatea” pe care trebuie să ne-o facem singuri, etc.

- Mânia (iuţimea) este o emoţie sănătoasă, o putere a sufletului pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne putem apăra integritatea. Nu mânia este păcatul, ci ura şi patimile pe care le poate stârni. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi, spune Domnul.

- Important este să luăm decizia de a nu ne mai răzbuna, în nici un fel. Răzbunarea este inutilă şi devastatoare. E nevoie să facem pace lăuntrică, pace emotivă.

♥ IERTAREA NU INSEAMNA SCUZARE

- A scuza, înseamnă a nu-l considera responsabil pe cel care ne-a ofensat. Când cineva ne face un rău fără să vrea, sau fără să ştie, nu are de ce să ne ceară iertare, dar trebuie să ne ceară scuze.

- Dar dacă cineva a voit să ne facă rău, a vrut să ne rănească, nu mai e vorba de scuze. Tendinţa de a-l scuza pe cel care ne-a ofensat se bazează pe circumstanţele atenuante oferite de trecutul său sau de alte circumstanţe. Dar nici o vină, fie şi explicabilă, nu poate fi scuzabilă. Ea poate fi doar iertată. Când Moise Îl ruga pe Dumnezeu să ierte poporul său, Acesta îi răspunde descoperindu-i că este „Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, îndelung răbdător, plin de îndurare şi de dreptate, Care păzeşte adevărul şi arată milă la mii de neamuri: care iartă vina şi răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuieşte” (Ieşire 34, 6-7).

♥ IERTARE NU ESTE SINONIMA CU IMPACAREA

- Iertarea se referă la fapta care a rănit relaţia. Împăcarea este o urmare a iertării dar poate să nu aibă loc. Dacă după acordarea iertării, simţim că prin împăcare relaţia noastră nu ar creşte în profunzime, e mai bine să renunţăm pur şi simplu la ea pentru păstrarea păcii. Pacea înseamnă să nu te răzbuni şi să nu doreşti să te răzbuni. Pacea şi iubirea de vrăjmaşi nu presupune prietenie.

- Din nefericire, mulţi oameni se împacă fără a-şi ierta unii altora ofensele ca să nu „mai dezgroape morţii”, dar fără recunoaşterea şi numirea suferinţelor pe car le-am produs sau pe care le-am suferit, nu există împăcare adevărată. Adevărul trebuie rostit.

- Împăcarea presupune iertare, iar iertarea presupune rostirea adevărului.Iertarea nu se impune

- Iertarea este o lucrare a iubirii. Persoana care iartă trebuie să-şi asume în mod liber alegerea pe care a făcut-o, fără a pretinde ceva de la cel pe care îl iartă.

- Putem să ne dorim să fim iubiţi de cei din jurul nostru în ciuda faptelor noastre rele, dar nu le putem pretinde acest lucru.

- Iertarea se dă, se cere, dar nu se pretinde.

♥ IERTAREA NU ESTE RENUNTAREA LA CEEA CE NI SE CUVINE

- Iertarea nu exclude dreptatea. Un hoţ iertat nu este scutit de a restitui păgubaşului cele furate.

- Iertarea nu anulează consecinţele unei fapte rele sau a unui cuvânt rău. Iertarea nu este un act de dreptate, ci o faptă de iubire pentru reabilitarea celui vinovat. Aceasta înseamnă a nu-l confunda pe răufăcător cu fapta sa şi a urî păcatul, iubindu-l pe păcătos.

- Pe cruce, Mântuitorul a condamnat păcatul care ne locuieşte, a făcut dreptate, dar nu ne-a condamnat împreună cu păcatul.

♥ IERTAREA NU-L SCHIMBA PE CELALALT

- Când iertăm, se întâmplă, cu adevărat, ceva extraordinar, dar cu cel ce iartă, nu cu cel iertat. Acesta, poate conştientiza şi el minunea şi îşi poate schimba atitudinea sau comportamentul, dar puterea iertării se manifestă în noi. Pe noi ne vindecă, nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea să ne rugăm pentru celălalt.

- Nu trebuie să iertăm aşteptând schimbarea celuilalt.

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤

❤ PIEDICILE DIN CALEA IERTĂRII❤

1. Firea căzută şi puterile ei pervertite.

- Pentru omul căzut, e firesc să nu-l ierte pe cel care l-a lezat cu ceva şi să-şi folosească puterile pentru a-şi face „dreptate”. Astfel:

- Mânia (iuţimea) e folosită pentru a ne simţi şi arăta puternici. Fără mânie, omul se poate simţi dezarmat şi vulnerabil.

- Frica nu mai e folosită pentru confruntarea cu necunoscutul ce trebuie cucerit şi se transformă în frica de a ne confrunta cu durerea şi fuga de recunoaşterea ei.

- Iertarea readuce durerea în prim plan pentru a fi vindecată. Perceperea şi acceptarea durerii este premiza iertării.

2. Scoaterea de sub învinuire prin justificarea comportamentului.

- Iertarea nu înseamnă scuzarea comportamentului care ne răneşte.

- Este nevoie de o evaluare lucidă a celor întâmplate.

- E nevoie de aşezarea responsabilităţii la locul care i se cuvine.

3. Confundarea iertării cu uitarea.

- Trecutul îl modelează pe om şi deciziile pe care le ia.

- Uitarea te-ar putea face să-i laşi iarăşi pe cei care te-au rănit să te rănească.

- E nevoie de o „integrare”, de o asimilare a evenimentelor dureroase.

- Putem ierta şi să nu uităm.

4. Legarea iertării cuiva de regretele aceluia.

- Iertarea este un act în întregime al celui care iartă. Nu depinde nici de înţelegerea, nici de comportamentul şi nici de acordul celuilalt.

5. Gândul că trebuie să-ţi meriţi iertarea.

- Iertarea este întotdeauna un dar gratuit, nemeritat.

♥ TEMA PENTRU ACASA

În fiecare zi din săptămâna care urmează, de preferat seara înainte de culcare, faceţi următorii paşi spre iertare:

1. Citiţi Acatistul Sfântului Duh sau o altă rugăciune către Sfântul Duh.

2. Desenaţi-vă „râul vieţii”, notând pe meandrele lui, momentele cele mai semnificative pe care vi le amintiţi.

3. Amintiţi-vă şi povestiţi în scris (în fiecare zi) câte o întâmplare dureroasă din copilărie. Numiţi şi descrieţi pe scurt persoanele implicate.

4. Numiţi sentimentele distructive pe care le-aţi avut în timpul întâmplării.5. Cum s-a sfârşit întâmplarea şi ce urmări credeţi că a avut în viaţa dumneavoastră?

6. Ce sentimente aveţi acum faţă de persoanele respective?

7. Aţi spovedit cele de care vă simţiţi vinovat?

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤

❤ MEDITATIA IERTARII DE SINE SI DE ALTII❤ - de RISVAN RUSU

http://www.youtube.com/watch?v=fGNBACiq9o4

Incepe prin a-ti gasi o pozitie confortabila si inchide ochii. Petrece cateva momente creand o atmosfera de Recunostinta in interiorul fiintei tale.

Apoi concentreaza-ti atentia asupra respiratiei urmarindu-i ritmul; urmarind cum intra si cum apoi iti paraseste trupul. Concentreaza-te pe zona inimii. Cu fiecare expiratie simti cum tensiunea si stresul iti parasesc fiinta. Le scoti din tine cu fiecare val de aer pe care il elimini pe nas.

Cu fiecare inspiratie simti cum linistea si pacea te cuprind tot mai mult. Simti cum linistea si acceptarea cresc si se extind inlauntrul fiintei tale. Relaxeaza-te treptat, treptat si simte cum inima ta se inmoaie tot mai mult devenind extrem de gingasa. Apoi proiecteaza in zona inimii tale gandul despre tine, despre persoana ta. Vizualizeaza-te acolo si imbratiseaza-te cu tandrete.

In timp ce te imbratisezi cu caldura concentreaza-te asupra iertarii, sentimentului de iertare si simte cum iti oferi tie insati iertare.
In soapta, incet repeta dupa mine cuvintele: MA IERT, MA IERT. Pentru orice suferinta am cauzat, pentru orice durere am cauzat, fie ca a fost prin cuvant ori prin actiunea mea, ma iert pe mine insami.

S-ar putea ca spunand aceasta afirmatie sa simti ca ceva din tine se opune, se lupta, nu accepta. S-ar putea ca sa-ti treaca prin fata ochilor multe motive pentru care nu ai merita iertarea. Este vorba de lucrurile rusinoase pe care poate le-ai facut. Este vorba si de toate sentimentele de rusine asociate cu acele fapte. Accepta tot ce ai faptuit si tot ce ai simtit. Simte cum cu expiratia le scoti afara din trupul tau si le elimini. Inspira si expira.

Orice gand ar aparea in mintea ta acum nu te speria, repeta cuvintele de iertare si imagineaza-ti ca orice gand rebel se elimina prin expiratie. Concentreaza-te pe iertare care-ti intra in inima prin intermediul aerului pe care il inspiri in plamani.

Lasa ca iertarea sa iti umple fiinta. Leagana-te pe tine insuti, imbratisandu-te in inima ta, asa cum o mama si-ar imbratisa pruncul. Imbratiseaza-te cu tandrete si gingasie acceptandu-te deplin pe tine insuti. Simte cum iertarea iti inunda intreaga fiinta. Repeta de mai multe ori: MA IERT, MA IERT. Ramai cu aceste cuvinte in gand pentru cateva minute…

Acum adu-ti in inima pe cineva care are nevoie de iertarea ta, pe cineva pe care tu ai vrea sa-l ierti. Imbratiseaza aceasta persoana in inima ta. Simte-i prezenta. Expulzeaza prin expiratie orice sentiment ce se opune iertarii acestei persoane. Expira orice sentiment de furie, de suferinta sau frica si inspira iertare. Relaxeaza-ti, inmoaie-ti pantecele, abandoneaza orice rezistenta.

In soapta spune acestei persoane: TE IERT, TE IERT pentru orice durere mi-ai cauzat, pentru price suferinta mi-ai creat prin cuvantul sau prin actiunea ta. TE IERT.
La inceput poate fi greu sa ierti, dar orice pas spre iertare este un pas facut spre vindecare spirituala. Ai rabdare cu tine, repeta cuvintele. Inspira cuvintele de iertare in inima. Incearca sa intelegi ce te opreste ca sa ierti cu fiecare inspiratie. Expira toate motivele pentru care aceasta persoana nu ar merita iertarea, toate momentele in care aceasta persoana te-a ranit.

Inspira iertare. Simte cum in procesul iertarii granitele dintre tine si acea persoana se dizolva. Imbratiseaza aceasta persoana in inima ta, simte iertarea pe care o simti pentru aceasta persoana. Imbratiseaza aceasta persoana cu dragoste. Repeta in soapta: TE IERT. Mentine acest gand in mintea ta pentru cateva minute.

Acum adu-ti in inima pe cineva de la care ai vrea sa-ti ceri iertare, pe cineva fata de care ai gresit sau pe cineva care a suferit din cauza ta si care si-a inchis inima fata de tine. Adu acea persoana in inima ta si imbratiseaza acolo cu dragoste si iertare.

In soapta repeta cuvintele: CER IERTARE DE LA TINE, CER IERTARE DE LA TINE. Daca te-am ranit sau daca ti-am cauzat suferinta prin gandurile mele sau prin faptele mele, TE ROG SA MA IERTI.

Expira orice rezistenta ai putea simti inlauntrul tau. Expira resentimentele, suferinta si durerea. Scoate-le afara. Repeta cuvintele de iertare. Simte cum iertarea creste, lasa iertarea sa te cuprinda. Simte inima cum se deschide pentru a primi iertarea . Crede ca ai fost iertat, ca iertarea ti-a fost oferita. Accepta aceasta iertare. Repeta „SANT IERTAT/A”. Stai cu aceste ganduri pentru cateva minute…

Acum revin-o la imaginea ta in inima. Simte fericirea iertarii cu toate particelele fiintei tale. ESTI IERTAT/A, AI IERTAT, AI FOST IERTAT/A.

Simte cum usurarea si recunostinta curg prin tine, umplandu-te. Lasa iubirea care salasuieste in tine sa radieze intreaga ta fiinta. BUCURA-TE IN IERTARE.

FIE CA TOATE FIINTELE SA VIETUIASCA IN IUBIRE. Inspira adanc recunostinta, absoarbe recunostinta in fiinta ta inainte de a incheia aceasta meditatie.

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤


In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, eu ______________, iert si dezleg TOATE SUFLETELE CU TRUP SI FARA DE TRUP din Univers si de pe Pamant de tot ce au gresit fata de mine cu sufletul lor, cu gandul, cu cuvantul, cu fapta, cu... stiinta sau fara stiinta, cu vointa sau... fara vointa, acum sau altadata, de la data crearii Universului si pana in aceasta clipa si rog TOATE SUFLETELE CU TRUP SI FARA DE TRUP din Univers si de pe Pamant sa ma ierte si sa ma dezlege de tot ce am gresit fata de ele cu sufletul meu, cu gandul, cu cuvantul, cu fapta, cu stiinta sau fara stiinta, cu vointa sau fara vointa, acum sau altadata, de la data crearii Universului si pana in aceasta clipa.

Si ma rog la Sfanta Treime sa taie toate legaturile nebenefice dintre noi, sa se formeze intre noi doar legaturi de Lumina si Iubire.
Si va daruiesc prin Sfanta Treime toata Lumina mea, toata Iubirea mea, tot ce-i mai bun si mai frumos in mine.
Si rog Sfanta Treime sa ne ierte pe TOTI ca ne-am gresit reciproc.

Amin!

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤

❤ Rugaciunea de iertare a sufletului meu:

DOAMNE DUMNEZEULE:

Iarta-mi te rog toate greselile cele de voie si cele fara de voie, cele cu stiinta si fara de stiinta, cele cu neascultare.

Imi cer iertare pt. tot ce ti-am gresit tie in viata asta sau altadata.

Imi cer iertare de la toate Puterile Ceresti pt. tot ce am gresit in viata asta sau altadata.

Imi cer iertare de la toti oamenii pt. tot ce am gresit in viata asta sau altadata si-l rog pe Dumnezeu sa fiu iertata de cei care nu pot sau nu vor ca sa ma ierte.

Ii iert pe toti oamenii care mi-au gresit in viata asta sau altadata si-l rog pe Bunul Dumnezeu sa ma ajute sa ii iert pe cei pe care nu ii pot ierta.

Te rog Doamne ajuta-ma sa ma iert si pe mine insami pt. tot ce am gresit atat cat crezi ca merit.

Imi cer iertare pt. intreaga familie si neamul meu.

Imi cer iertare de la viata, vietuitoare, plante si animale.

Imi cer iertare de la spiritele Pamantului, ale Apei, Aerului, Focului, Lemnului, Metalelor si ale Ghetii.

Imi cer iertare de la Iubire, Suflet, Constiinta, Vointa, Gandire, Memorie, Credinta.

Imi cer iertare de la Sex si Bani.

Imi cer iertare de la Pamantul care mi-a ingaduit sa ma nasc.

Imi cer iertare de la intreg universul.

Amin!

-de Ovidiu Dragos Argesanu

•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤•.¸❤¸.•*´*•.¸❤¸.•*´*•.¸❤

♥ AFIRMAŢII DE IERTARE ♥

Îi iert cu uşurinţă pe alţii şi sunt iertat/ă cu uşurinţă.

Mă iert pe mine şi imi eliberez trecutul pe cea mai înaltă cale a sa de evoluţie spirituală.

Iert şi comunic iubire, uşor şi fără niciun efort, acum.

Îmi eliberez acum trecutul din minte, corp. Sunt liber/ă.

Îmi iert familia şi îi îmbrăţişez cu Iubire şi compasiune.

Dumnezeu mă iubeşte şi mă iartă.

Dumnezeu mă iartă imediat ce Îi cer iertare.

Îi sunt recunoscător/recunoscătoare lui Dumnezeu pentru abilitatea pe care o am de a ierta cu uşurinţă.

Natura mea iertătoare este contagioasă.

Îmi eliberez trecutul şi mă iert pe mine pentru implicarea mea.

Îi iert cu uşurinţă pe toţi cei care au nevoie de iertare şi mă iert pe mine.

Iertarea este un dar pe care acum mi-l fac mie şi celor din jurul meu.

Trecutul nu are nici o putere asupra mea.

Iertarea mă face să mă simt uşor şi liber / uşoară şi liberă.

Cu cât eliberez mai multe resentimente, cu atât am mai multă iubire de exprimat.

Pe măsură ce învăţ să mă iubesc, îmi vine mai uşor să iert.

Iert pe toată lumea şi toată lumea mă iartă pe mine.

Permit Planului Divin să acţioneze asupra vieţii mele.

Sunt iertat/ă pe măsură ce îi iert pe alţii, iar calea mea este iluminată cu iubire şi lumină.

Iert pe ............. şi binecuvântez Divinitatea din el/ea/ei/ele. Fie să-şi împlinească dorinţa inimii într-un mod perfect.

Nimeni nu poate fi condamnat pentru această situaţie ............... Lecţia a fost învăţată şi merg mai departe în Graţie.

Nu judec şi, la rândul meu, nu sunt jedecat/ă.

PLANUL DIVIN IMI LUMINEAZA VIATA SI DARUIESC TUTUROR IUBIRE.

duminică, 28 august 2011

Linkuri muzica spirituala.Un sitte extraordinar.

UNIVERSUL MUZICII
MELODII PENTRU SUFLET


Albume

Secret Garden in concert
Secret Garden - albume 
Loreena McKennitt in concert: Nights from the Alhambra
Loreena McKennitt - melodii
Loreena McKennitt - albume
Mihaela Mihai
Colecţie muzică New Age

Multimedia 

Michael Flatley: "Lord of the Dance" - 2011 şi "Feet of Flames"
Jon & Vangelis & Holeman 1.Shine For Me , 2.Love Is
Jon Anderson - melodii
Vangelis - melodii
Enya - melodii

Muzică cultă 

"Ubi Caritas" de Paul Mealor - O muzică corală inovativă armonic, minunată! Iată şi celelalte melodii, clasice, de la nunta regală de la Londra (aprilie 2011).
Un genial compozitor contemporan de muzică cultă şi sacră: Morten Lauridsen. Ascultaţi câteva melodii superbe ale sale, parcă venind din altă lume.
"Lux Aurumque", compusă şi dirijată de superstarul muzicii corale americane, Eric Whitacre. Coriştii s-au adunat prin internet şi a cântat fiecare de acasă.
Magnificat (muz. Frisina / sol. Mina)
Abide with me (imn religios)
Palestrina - Missa Papae Marcelli + Allegri - Miserere

Melodii superbe

Umor muzical  

Mozart Group
Igudesman & Joo
Voca People - sings Queen

Muzică clasică

Celtic Woman in concert - A Christmas Celebration 
Isao Tomita. 1. The sea named Solaris, 2. Aranjuez concierto, 3. Arie în Sol
Libera

Play-list 

Tonomat cu melodii veşnic tinere
New Age Radio Stations: În aplicaţia Windows Media Player alegeţi tab-ul Radio Tuner (din dreapta) şi selectaţi genul New Age. Nonstop, muzică de relaxare, vindecare, pozitivare.
AccuRadio. De toate. Frumos.
Alma carioca - selecţie de melodii braziliene şi internaţionale:
Internaţionale
Braziliene
Muzică clasică
Clipuri din filme şi coloane sonore
Romantice

Sonorităţi mentale

Popular

Celine Dion & Andrea Bocelli - Prayer
Sarah Brightman & Jose Carreras - Amigos para siempre
Sarah Brightman & Andrea Bocelli - Time to say goodbye
Laura Pausini & Andrea Bocelli - Vivo per lei
Laura Pausini - Strani amori
Mecano - Hijo de la Luna
Dulce Pontes - Cançao do Mar
Barbra Streisand - Memory
Bee Gees - How deep is your love

Freeware util

Keepvid - [online] pt. download videoclipuri
Free YouTube Download - aplicaţie pt. download fişiere de pe YouTube
Video 2 Mp3 - [online] pt. separat pista audio dintr-un videoclip online
Noteflight - [online] pt. scris partituri şi audiat în format .midi
Audacity - aplicaţie pt. înregistrat muzica direct din ieşirea audio a computerului (utilă când nu se poate descărca fişierul audio pe care îl ascultaţi la boxe sau căşti).

Articole despre muzică
de Răzvan Petre

ABBA, Îngerii cântecului (articol plus discografie, linkuri, muzică, film)
Portativul pe computer. Câteva cântecele compuse în anii '80 şi puse pe note cu ajutorul site-ului Noteflight.
Cum să înregistrezi muzică fără instrumente muzicale? Melodii realizate doar cu ajutorul unui computer
Ce înseamnă traducerea textului unei melodii celebre?
In memoriam Mihaela Runceanu (melodii, fotografii, omagii, biografie)
http://www.spiritus.ro/