candela

href="http://alliekatzgraphics.com/candle1.php">


Candle - Comments and Graphics Glitter

joi, 29 aprilie 2010

Vindecare cu ajutorul sugestiei si autosugestiei

Cu toţii suntem interesaţi de misterele fiinţei noastre şi ne punem întrebări de genul: ce fel de forţă este aceea care ne vindecă? Unde se găseşte ea? Răspunsul ar putea fi următorul: puterea curativă sălăşluieşte în subconşientul fiecăruia dintre noi şi numai modificarea atitudinii mentale a bolnavului poate face ca această forţă să devină activă. Nici un practicant al ştiinţelor mentale sau al religiei, nici un psiholog sau psihiatru, nici un medic nu a vindecat vreodată un bolnav. Un vechi dicton spune: “Medicul pansează (îngrijeşte), dar Dumnezeu vindecă.” Psihologii şi psihiatri au datoria doar de a înlătura blocajele mentale care împiedică manifestarea energiilor benefice. De asemenea, chirurgii înlătură blocajele fizice care nu lasă curenţii energetici subtili să curgă prin corp. Dar nici unul dintre aceşti specialişti nu poate spune că a vindecat boala. Adevărata forţă curativă este cea cunoscută de obicei ca fiind: Natura, Viaţa, Dumnezeu, Inteligenţa creatoare sau Puterea Subconştientă. După cum am mai arătat, există o mulţime de metode menite să înlăture blocajele mentale, psihice şi fizice care împiedică libera circulaţie a fluidelor subtile ale vieţii, ce ne însufleţesc mereu. Dacă imensa putere curativă, care sălăşluieşte în subconştient, este dirijată în mod convenabil fie 222k1023c de către noi înşine, fie de către alte persoane, ea poate vindeca uşor orice maladie a trupului sau a spiritului. Acest principiu binefăcător se află în orice fiinţă umană, oricare i-ar fi religia, culoarea pielii sau rasa. Nu este obligatoriu să credeţi în învăţăturile unei biserici anume pentru a fi capabili să folosiţi în mod constructiv această putere benefică. Subconştientul vă va vindeca arsura sau zgîrietura, chiar dacă sunteţi ateu. Terapeutica mentală modernă se bazează pe faptul pe deplin confirmat că înţelepciunea şi forţa fără limite din subconştient răspund pe măsura credinţei bolnavului. Cel care doreşte să se vindece folosind această metodă va intra în camera sa, va închide uşa, ceea ce are darul să-i liniştească mintea, se va relaxa şi va începe să se gîndească la imensa putere curativă care sălăşluieşte în fiinţa sa. El va închide poarta spiritului în faţa fenomenelor exterioare, care în mod obişnuit îl distrag, cît şi în faţa aparenţelor de orice fel; apoi calm, liniştit, îşi va formula cererea către subconştient, luînd în considerare faptul că inteligenţa latentă în fiinţa sa va răspunde exact gîndurilor pe care le întreţine. Cel mai eficient este să ne imaginăm rezultatul pe care dorim să-l obţinem şi să ne simţim ca şi cînd deja l-am obţinut. Cu siguranţă că subconştientul va reacţiona promp la aceste sugestii conştient dirijate. Aceste este sensul cuvintelor apostolului Marcu: “Toate cîte cereţi, rugîndu-vă, să credeţi că le-aţi primit deja şi le veţi avea”, pe care le-au verificat şi savanţii moderni ce studiază efectul benefic al rugăciunii.
Un singur proces curativ
Nu există decît un singur principiu vital, care se manifestă prin tot ceea ce există în univers, fie că este vorba de cîine, pisică, arbore, iarbă, vînt sau pămînt, căci toate acestea sunt vii. Energiile subtile ale vieţii acţionează într-o manieră diferită la nivelul regnului animal, al celui vegetal sau al celui mineral, în funcţie de puterea instinctului fiecărei fiinţe şi de credinţa ei. Omul, care cunoaşte aceste energii, poate să le dirijeze la voinţă pentru a-şi redobîndi sănătatea şi pentru a se afla mereu într-o stare minunată. Desigur, există mai multe metode şi tehnici pentru controlul acestei forţe infinite, dar toate au la bază legea credinţei, căci “totul vă este dat după credinţă”.
Legea credinţei
Toate religiile sunt forme ale aceleiaşi credinţe, deşi au ritualuri şi dogme diferite. Legea vieţii este însăşi credinţa. Ce credeţi despre voi înşivă, despre viaţa din Univers? Răspunsul la aceste întrebări este foarte important căci, după cum am mai spus: “totul vă este dat după credinţă”. Credinţa este de fapt un gînd înrădăcinat adînc în minte, care face ca forţele latente din subconştient să se manifeste sub diferite aspecte, în fiecare moment al vieţii. Modul în care aceste forţe acţionează depinde de gîndurile pe care obişnuim să le întreţinem. E bine să înţelegeţi că Biblia nu vorbeşte despre credinţă ca fiind un ritual, un ceremonial, o formulă sau o instituţie. Biblia se referă la credinţa adevărată, din sufletul omului. Iisus a spus: “De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede!” (Marcu: 9,23). Iată de ce este o adevărată nebunie să credeţi că ceva v-ar putea face vreun rău. Amintiţi-vă mereu că nu lucrul de care vă temeţi vă agresează, ci chiar gîndurile voastre. Toate experienţele pe care le aveţi, toate acţiunile şi toate evenimentele sunt în realitate reflexii şi reacţii ale propriului vostru mod de a gîndi.

Terapia prin rugăciune

Vindecarea cu ajutorul rugăciunii este rezultatul conlucrării armonioase, sincronizate şi inteligente dintre mentalul conştient şi subconştient. Este foarte important ca scopul rugăciunii, precum şi fenomenele care se petrec atunci, să fie cunoscute cu precizie. Prin aceasta veţi dobîndi încredere în acest procedeu simplu, dar extrem de eficient, care poate fi numit terapie prin rugăciune, tratament mental sau rugăciune ştiinţifică. Pentru început vă veţi alege o imagine mentală, o idee sau un plan care doriţi să devină realitate. Vă veţi conştientiza apoi capacitatea de a comunica subconştientului acea imagine sau idee, imaginîndu-vă că ea deja s-a împlinit. Dacă veţi păstra cu perseverenţă această atitudine mentală, rugăciunea vă va fi ascultată. Deci, terapia prin rugăciune presupune o acţiune mentală bine definită, cu un scop precizat în mod clar. Să presupunem că v-aţi decis să vă vindecaţi de o anumită afecţiune, folosind terapia prin rugăciune. Ştiţi acum că problema sau boala cu care vă confruntaţi are drept cauză gîndurile negative, pline de îndoială, care sunt bine fixate în subconştient şi ştiţi, de asemenea, că, dacă veţi elibera mintea de aceste gînduri inoportune, afecţiunea va dispare instantaneu. În consecinţă, vă veţi orienta către puterea infinită a subconştientului şi veţi urmări să deveniţi pe deplin conştienţi de faptul că acesta vă poate vindeca orice boală. Meditînd asupra acestui fapt, veţi observa cum îndoiala se risipeşte treptat şi modul de a gîndi se transformă radical. Cînd veţi fi vindecaţi, nu uitaţi să mulţumiţi şi apoi nu vă mai gîndiţi la boala pe care aţi avut-o. Cînd vă rugaţi, căutaţi să nu daţi importanţă condiţiilor actuale, care se opun realizării scopului propus şi nici o clipă să nu vă gîndiţi că vindecarea ar putea să nu se producă. Această atitudine interioară va uni în mod armonios conştientul cu subconştientul şi va activa puterea curativă lentă în fiecare din noi. Ce înseamnă vindecarea prin credinţă şi ce efect are încrederea nemărginită? Credinţa care produce vindecarea nu este cea despre care se vorbeşte în Biblie, ci înseamnă cunoaşterea interacţiunii care are loc între conştient şi subconştient. Cel mai adesea, terapeutul care foloseşte această metodă nu ştie ce fenomene se petrec şi ce fel de forţe intră în acţiune. În acest caz, rezultatul apare datorită credinţei oarbe pe care o are bolnavul. Unii vindecători folosesc incantaţiile, alţii oferă pacienţilor relicve cu puteri magice. Acestea sunt în realitate metode de a cîştiga încrederea bolnavilor. Orice procedeu care vă poate alunga neîncrederea şi îngri-jorarea este la fel de eficient. Mulţi sunt de părere că propria lor teorie este singura valabilă, pentru că dă rezultate. Desigur, acest lucru nu este adevărat şi am explicat şi de ce.
Pentru a ilustra rolul important pe care îl deţine credinţa în procesul de vindecare, ne vom referi din nou la medicul austriac Franz Anton Mesmer. În 1776, el a declarat că descoperise un nou procedeu curativ care folosea magneţi artificiali. Mai tîrziu, a renunţat la magneţi, pentru a enunţa teoria magnetismului animal, înţeles ca fluid care se manifestă în întregul univers, deci şi în fiinţa umană. Mesmer afirma că-şi vindeca bolnavii cu ajutorul acestui fluid magnetic. Pacienţii aveau încredere în această nouă teorie şi astfel, se însănătoşeau. În momentul în care Mesmer s-a stabilit la Paris, guvernul francez a desemnat o comisie formată din medici şi din membrii ai Academiei de ştiinţe, din care făcea parte şi Benjamin Franklin, comisie care urma să cerceteze rezultatele pe care Mesmer pretindea că le obţinuse. S-a constatat că bolnavii erau într-adevăr vindecaţi, dar că teoria fluidului magnetic nu putea fi astfel dovedită. Comisia a concluzionat că efectele miraculoase se datorau imaginaţiei stimulate prin descrierea plastică a procedeului. La puţin timp după aceea, Mesmer a fost exilat şi a murit în 1815. Dr. Braid de Menchester a demonstrat apoi că fluidul magnetic nu avea nici o legătură cu vindecările obţinute de către Mesmer. El a arătat că este posibil ca bolnavul să fie adus, prin sugestie, într-un somn hipnotic, în timpul căruia să fie provocate anumite fenomene pe care Mesmer le atribuia influenţelor magnetismului.
Aţi înţeles, desigur, că aceste vindecări miraculoase erau în întregime efectul imaginaţiei active a bolnavilor, imaginaţie stimulată printr-o puternică sugestie de sănătate adresată subconştientului. La vremea aceea, fenomenul nu putea fi numit decît “credinţă oarbă”, căci nu era cunoscut încă mecanismul lui subtil.
Ce înseamnă credinţa subiectivă? După cum am afirmat şi în capitolele anterioare, subconştientul fiecărui om se supune controlului permanent al mentalului conştient, dar este influenţat şi de sugestiile venite din exterior. Rezultă deci, că subconştientul este în permanenţă receptiv la sugestii şi vă îndeplineşte orice dorinţă, fie că sunteţi conştient de acest fenomen sau nu. Credinţa care produce vindecarea este o credinţă pur subiectivă şi se manifestă atunci cînd mentalul conştient încetează să se mai opună. Pentru aceasta este necesară armonizarea perfectă dintre conştient şi subconştient. Totuşi, dacă reuşim să intrăm într-o stare de somnolenţă şi de destindere fizică şi psihică, putem opera chiar şi în cazul în care cele două aspecte (conştientul şi subconştientul) ale minţii nu sunt încă pe deplin sincronizate. În această stare de relaxare profundă, mintea devine pasivă şi receptivă la sugestiile pozitive.
Recent am fost întrebat de către cineva: “Cum se face că am fost vindecat de un profesor de filozofie? Cînd mi-a spus că boala mea nu există decît în planul fizic, eu nu l-am crezut.”. Mai întîi omul a avut impresia că profesorul şi-a bătut joc de el şi-a protestat vehement împotriva acelei afirmaţii, ce părea absurdă. Pe urmă, sub influenţa cuvintelor calme, el a intrat într-o stare de profundă relaxare, în care tăcea şi nu se mai gîndea la nimic. La rîndul său, profesorul s-a destins şi el şi a început să repete bolnavului, într-o manieră calmă şi monotonă, că este perfect sănătos. După o jumătate de oră, acesta a simţit o uşurare imensă şi s-a vindecat. Acesta este un exemplu al modului în care se manifestă credinţa subiectivă, adică încredere în ceva ce încă nu există. După cum s-a putut observa, este foarte important ca pacientul să fie pe deplin relaxat pentru a deveni receptiv la sugestiile pozitive emise de către terapeut. Profesorul nu a fost influenţat de autosugestiiile bolnavului provenite din neîncredere, deoarece starea de somnolenţă, în care se află acesta din urmă, a determinat o minimă rezistenţă a mentalului conştient faţă de sugestiile provenite din exterior.
Semnificaţia tratamentului la distanţă
Să presupunem ca tocmai aţi aflat că mama dumneavoastră, care trăieşte în New York este bolnavă, dar nu o puteţi ajuta în mod fizic, căci locuiţi în Los Angeles . Cu toate acestea, deşi nu sunteţi aproape de ea, o puteţi ajuta rugîndu-vă pentru sănătatea ei: “Tatăl care sălăşluieşte în noi este Cel care săvîrşeşte cu adevărat orice faptă.”.
Subconştientul creator ne slujeşte, îndeplinind pentru noi orice acţiune, iar răspunsul său survine în mod automat. Tratamentul mental, deci prin sugestii pozitive, are drept scop, să provoace o transformare profundă în mentalitatea dumneavoastră, să vă obişnuiască cu ideea că mama dumneavoastră este plină de sănătate şi armonie. Această stare va pătrunde şi în subconştient, care este acelaşi cu subconştientul mamei dumneavoastră, căci spiritul creator este unic. Dacă nutriţi gînduri de sănătate, vitalitate şi perfecţiune, acestea se transmit mentalului subcon-ştient universal şi la acest nivel acţionează asupra corpului mamei dumneavoastră, pe care-l vindecă.
În planul mental nu există limitări impuse de timp şi spaţiu. Iată de ce energiile mentale emise de dumneavoastră pot acţiona asupra mamei, oriunde s-ar afla ea. În realitate, tratamentul la distanţă nu se deosebeşte cu nimic de cazul cînd bolnavul se află în apropiere, căci spiritul universal este omniprezent. Procesul de vindecare prin rugăciune reprezintă o proiecţie conştientă a gîndurilor (deci a energiilor mentale) pozitive asupra bolnavului. Astfel, cînd întreţineţi în mod perseverent gînduri de sănătate şi de bunăstare în legătură cu cineva bolnav, aceste calităţi vor fi mult dinamizate în fiinţa sa, determinînd o ameliorare a suferinţei sau chiar o vindecare aparent miraculoasă. Iată, în continuare, un exemplu perfect de tratament la distanţă. Recent, o persoană din Los Angeles a aflat că, mama sa, care locuia la New York, era bolnavă de tromboză coronară şi s-a decis să se roage pentru ea în felul următor: “Forţa vindecătoare se manifestă, chiar acum, în locul unde se află mama mea. Starea fizică cu care ea se confruntă nu este decît o reflexie a gîndurilor sale, ce sunt asemenea unor umbre proiectate pe un ecran. Pentru ca imaginile de pe ecran să se modifice, trebuie să proiectez alt film. Mentalul meu este acum ca un aparat de proiecţie, care generează imaginea mamei mele, perfect sănătoasă şi plină de armonie. Forţa benefică nesfîrşită, care a creat-o odată pe mama mea, o cuprinde acum şi scaldă fiecare atom al fiinţei ei într-un ocean de pace şi de fericire. Medicii ei sunt ghidaţi de către această forţă divină şi chiar mama este dirijată pentru a face tot ceea ce poate ajuta la vindecarea ei. În mod sigur, această boală nu există în planul Realităţii Ultime, căci altfel nu s-ar fi putut vindeca. În acest moment mă raportez la Puterea Infinită a dragostei şi a vieţii şi doresc ca armonia, pacea şi sănătatea să se manifeste plenar în fiinţa mamei mele.”
Această rugăciune, spusă de cîteva ori pe zi, a determinat în cîteva zile însănătoşirea bolnavei, spre mirarea medicului care o trata. Concluzia ce se impune este că hotărîrea fermă şi credinţa de nezdruncinat în puterea lui Dumnezeu pot produce rezultate minunate.
Cum poate fi dinamizată puterea subconştientă
Un prieten psiholog mi-a povestit cum s-a vindecat de tubercoluză. În fiecare seară se relaxa profund şi înainte de a adormi, repeta cuvintele următoare: “Fiecare celulă, fiecare nerv, fiecare ţesut al plămînilor mei se află în stare de deplină sănătate şi armonie”. Nu sunt exact acestea cuvintele pe care le-a folosit prietenul meu, dar ele reprezintă esenţa imaginii mentalizate de el. După o lună, s-a vindecat complet, fapt dovedit şi de radiografii. Doream să-l cunosc şi să-i înţeleg metoda şi, de aceea, l-am întrebat de ce îşi repeta acele cuvinte chiar înainte de a adormi. Iată ce mi-a răspuns: “În timpul somnului, subconştientul este foarte puternic dinamizat. De aceea, înainte de a adormi, eu îi dau de lucru, îi ofer un scop pentru care să lucreze.” Un răspuns înţelept. În acest fel, prietenul meu, mentalizînd mereu armonia şi sănătatea deplină, a evitat cu perseverenţă să dea vreo şansă suferinţei. Vă sfătuiesc insistent să încetaţi a mai vorbi despre bolile voastre sau să le numiţi în vre-un fel. Ele îşi trag forţa tocmai din atenţia exagerată pe care le-o acordaţi şi din neîncredere. Urmînd exemplul acelui psiholog, căutaţi să deveniţi propriul vostru chirurg mental. Suferinţele şi necazurile pot fi îndepărtate la fel cum sunt tăiate dintr-un pom crengile moarte.
Dacă în mod constant povestiţi despre simptomele şi durerile dumneavoastră, nu lăsaţi să se manifeste forţa curativă ce sălăşluieşte în subconştient. În plus, una dintre legile mentalului afirmă că imaginile au tendinţa să capete formă. “De ce te temi, de aceea ne scapi”, spune o veche zicală populară înţeleaptă. rezultă cît de important este să vă orientaţi mintea către adevărurile fundamentale ale vieţii şi către lumina dragostei Divine.

Idei ce vă pot ajuta în vindecare
1. Deveniţi conştienţi de sursa oricărei vindecări. Urmăriţi să realizaţi faptul că dacă orientaţi într-o direcţie bună forţa subconştientului, puteţi să eliminaţi orice boală a corpului sau a minţii.
2. Elaboraţi un plan bine definit şi formulele potrivite pentru a face ca dorinţele dumneavoastră să pătrundă în subconştient.
3. Imaginaţi-vă cu claritate ceea ce doriţi şi deveniţi conştient că acel lucru reprezintă deja o realitate într-un plan subtil. Perseveraţi, veţi obţine în mod sigur rezultate.
4. Urmăriţi să înţelegeţi ce înseamnă credinţa. Ea reprezintă un gînd întreţinut cu perseverenţă, prin care dumneavoastră deveniţi creatorul unei anumite realităţi.
5. Să vă complaceţi în boală sau să credeţi că ceva v-ar putea face rău, acesta este cel mai rău lucru pe care-l puteţi gîndi. Credeţi cu tărie în sănătatea perfectă, în prosperitate, în pace şi în ocrotirea Divină.
6. Gîndurile nobile şi puternice, pe care le întreţineţi în mod perseverent în minte, se vor transforma în realitate, pe măsura naturii lor benefice.
7. Folosiţi beneficiile terapiei prin rugăciune, în viaţa de zi cu zi. Alegeţi un proiect, o idee, o imagine mentală. Focalizaţi-vă mental şi emoţional asupra acelei idei şi rămîneţi fidel pînă ce rugăciunea vi se va îndeplini.
8. Amintiţi-vă mereu că, dacă doriţi cu adevărat să aveţi puterea de a vindeca, o puteţi obţine prin credinţă, adică prin cunoaşterea modului în care conlucrează conştientul şi subconştientul.
9. Credinţa oarbă se manifestă atunci cînd se obţin vindecări ale unor bolnavi, fără a fi cunoscute exact forţele care intervin.
10. Rugaţi-vă pentru cei pe care îi iubiţi şi care sunt bolnavi. Relaxaţi-vă mintea şi emiteţi gînduri de sănătate, vitalitate şi perfecţiune, gînduri care se vor transmite în mentalul subiectiv (subconştientul) macrocosmic şi, ajungînd la bolnav, îl vor ajuta să se vindece.
Document Info de pe net

Vindecarea prin culoare-cromoterapia

1. Rosu
Este culoarea preferata de catre persoanele curajoase, voluntare si comunicative. Rosul este simbolul vietii, puterii si vitalitatii, semnifica vointa de a obtine rezultate, de a infrunta viata cu dificultatile si problemele ei. Este o culoare foarte importanta in medicina chineza si cea indiana (AYURVEDA), are capacitatea de a ameliora metabolismul, de a stimula functiile ficatului si activitatea sexuala masculina.
Indicatii: anemie, raceala, gripe, dureri reumatice, tulburari respiratorii, anumite forme de depresie nervoasa, astenie fizica, frigiditate, astm bronsic. Contraindicatii: hipertensiune arteriala, febra, crize de nervi, temperamente sangvine, tulburari emotionale.
Culoarea rosie este considerata a fi un stimulent universal, fiind asimilata cu caldura indispensabila oricarei vieti, stimuleaza circulatia sangelui si faciliteaza regenerarea celulara. De asemenea, creeaza impresia de marire a obiectelor si a spatiilor vopsite in rosu, insa produce oboseala daca este privita mult timp.
Rosul luminos simbolizeaza eroticul; o femeie imbracata intr-o rochie rosie are un impact mai direct asupra sensibilitatii barbatilor decat daca ar purta o rochie alba. Preferinta preponderenta pentru rosu indica stari de efervescenta launtrica, energie, dinamism, forta, vigoare.
In mod traditional, teatrele sunt decorate in rosu pentru a mentine ambianta euforica si dinamica, pentru a incalzi publicul care vine la spectacol.

2. Portocaliu (orange)
Portocaliul este culoarea antioboseala prin excelenta, stimuleaza sistemul respirator, faciliteaza asimilarea calciului in organism, fiind un excelent stimulent sexual. Este considerat unanim culoarea veseliei si a bunei dispozitii, a bucuriei de a trai. De asemenea, portocaliul este o culoare energizanta, stimuleaza sistemul imunitar al organismului si ajuta la calmarea problemelor digestive.
Indicatii: tratarea astmului, spasmofiliei, in caz de litiaza biliara, melancolie, stres, bronsite, afectiuni renale sau hepatice, reumatism cronic.
Portocaliul simbolizeaza confort si caldura, fiind potrivit pentru camera de zi, insa pe suprafete mari poate deveni obositor. Cei carora le place aceasta culoare sunt harnici, entuziasti si iubesc aventura.
Mai putin agresiv decat rosul, portocaliul este un antidepresiv si un regenerant ideal, o culoare antistres excelenta, care ne ajuta sa ne echilibram dinamic atunci cand suntem agresati de factorii exteriori. Din punct de vedere psihologic, culoarea portocalie este indicata pentru reechilibrarea psihica, redesteptarea optimismului, trairea plenara a vietii, fiind indicata in special pentru depasirea inhibitiilor, a obsesiilor si tulburarilor de natura sexuala, spasmelor sau nevrozelor. Portocaliul nu are contraindicatii.

3. Galben
Culoarea galbena stimuleaza sistemul nervos central, amplifica activitatea mentala, imbunatateste tonusul general facandu-ne sa ne simtim in forma, amelioreaza digestia, stimuleaza sistemul limfatic, permite atingerea unei depline stapaniri de sine, facilitand autocontrolul si o deosebita luciditate. De asemenea, stimuleaza nervul optic si influenteaza functionarea normala a sistemului cardiovascular.

In traditia populara romaneasca exista credinta ca toate florile care au culoarea galbena sunt bune pentru vindecarea bolilor de ficat si de piele, dat fiind faptul ca multe dintre aceste plante (papadia, rostopasca, sunatoarea, galbenelele, sanzienele) cu flori galbene sunt deosebit de eficiente in tratarea hepatitelor si a dermatozelor.
Cromoterapia moderna a ajuns la randul ei, in urma unor cercetari riguroase, la aceeasi concluzie: culoarea galbena stimuleaza activitatea ficatului, amplifica procesele trofice la nivelul pielii, normalizeaza digestia.
Indicatii: hepatite cronice si acute, dischinezie biliara, colite de fermentatie, diferite eczeme si afectiuni ale pielii, diabet, migrene, meteorism, tulburari stomacale, stimularea memoriei, calmant in psihonevroze. Imbracamintea de culoare galbena este indicata pentru a intari si a dinamiza nervii si creierul. Cei ce prefera aceasta culoare sunt optimisti, originali, creativi, spirituali, adora provocarile si sunt prieteni pe care se poate conta. Culoarea galbena este ideala pentru holuri sau pentru o camera insuficient luminata. Contraindicatii: stari febrile, palpitatii cardiace, inflamatii acute, stari de supraexcitare.
Considerata cea mai vesela din tot spectrul, culoarea galbena stimuleaza trairea unor sentimente pozitive, cum ar fi: optimismul, cutezanta, tendinta de autodepasire, stapanirea de sine, generozitatea.

4. Verde
Culoarea verde vorbeste de la sine de vreme ce a fost aleasa de Creator sa reprezinte culoarea naturii. Simbolizeaza puterea de creatie, speranta, comuniunea cu forta universala si este, prin excelenta, culoarea vietii, a regenerarii si a vindecarii. Poate echilibra trupul, mintea si spiritul, iar o persoana atinge integritatea atunci cand intre cele trei laturi se stabileste un echilibru.
Indicatii: dureri de cap, alergii, insomnii, hipertensiune arteriala, ulcer gastric, gripa insotita de febra, nevralgii, oboseala acuta, insomnii, nevroze insotite de anxietate. Ca regenerant, culoarea verde este indicata pentru stimularea vindecarii ranilor vechi si a fracturilor.
La toate culorile, dar la verde in mod special, exista foarte multe nuante, care sunt sensibil diferite intre ele atat ca actiune asupra organismului, cat si asupra psihicului.
Verdele crud al primaverii este prin excelenta regenerant si intineritor, dinamizeaza procesele fiziologice din organism si induce o stare de expansivitate si buna dispozitie. Se recomanda in tratarea tuturor afectiunilor cronice produse de uzura si intoxicarea organismului. Verdele profund al padurilor de rasinoase este mai mult calmant, un adevarat balsam al starilor de iritare psihica, favorizand totodata si o stare de interiorizare. Persoanele carora le place aceasta culoare sunt echilibrate, generoase, meticuloase, nu le place sa-si asume riscuri si nu sunt sociabile.
Imbracamintea de culoare verde se recomanda sa se poarte mai ales in timpul perioadelor de tulburari emotionale sau mentale. Recomandarile medicale privind plimbarile sau concediile efectuate in mijlocul naturii spun totul despre puterea de revigorare a acestei culori. De fapt este una dintre culorile despre care se admite ca nu are contraindicatii majore, atat timp cat nu este folosita in nuante inchise, timp indelungat.

5. Albastru
Nu exista un elixir mai bun pentru a ne curata sufletul si intreaga fiinta decat privitul cerului senin de primavara; albastrul pur al cerului este considerat, prin excelenta, culoarea aspiratiilor inalte, a libertatii launtrice, a calmului, a iubirii altruiste, lipsite de gelozie si posesivitate.
Albastrul face parte din paleta culorilor reci, odihnitoare si linistitoare, care indeamna la calm si reverie, stimuland predispozitia la concentrare si liniste interioara. In plan psihologic predispune la meditatie, tandrete, afectiune, nostalgie, inspiratie, devotament. Mecanismele interioare care declanseaza aceste stari se explica prin scaderea presiunii sangvine si a tonusului muscular (in sensul relaxarii, a eliberarii de stres), prin reglarea si calmarea respiratiei si prin reducerea frecventei pulsului. Toate acestea ne dau efectul subtil de bine, pe care il resimtim cu totii cand ne aflam in spatii deschise (campie, varf de munte, malul marii) inundate de albastrul cerului senin de primavara sau de vara.
Aceasta culoare poate fi folosita si in scop de protectie. In Noul Testament, Fecioara Maria este descrisa ca purtand o mantie albastra. Multi dintre inteleptii care au atins un nivel inalt al iluminarii spirituale au interpretat aceasta ca pe o abundenta a albastruiul in aura, ceea ce inseamna spiritualitate si devotament.
Culoarea albastra produce o crestere a capacitatii de aparare imunitara a organismului si faciliteaza regenerarea celulara. Indicatii: hipertensiune arteriala, afectiuni ale gatului, dureri de cap, afte, insomnie, abcese gingivale, alergii, stari febrile, insolatie, palpitatii. Contraindicatii: boli reumatice, raceala, frisoane, oboseala, stari depresive.
S-a observat ca expunerea prea indelungata la lumina albastra si mai ales interioarele de culoare albastra induc, in timp, locatarilor o stare de oboseala si de depresie. Este o diferenta foarte mare intre albastrul stralucitor al cerului sau al marii luminate de soare (care sunt nuantele de referinta pentru cromoterapie) si albastrul folosit in decorarea interioarelor, care la lumina sensibil mai slaba a becurilor electrice declanseaza in timp efecte negative asupra psihicului si a starii generale de sanatate. De asemenea, se recomanda ca lenjeria intima, atat la barbati, cat si la femei sa nu aiba culoarea albastra intrucat in timp, folosirea acestei culori duce la diminuarea vitalitatii si la anumite forme de astenie.
Se foloseste la vopsirea culoarelor si incaperilor in nuante deschise, ca sa dea senzatia de spatiu mai mare, iar in salile de operatie si de nastere se foloseste pentru efectul ei analgezic si antispastic.

6. Indigo
Din punct de vedere spiritual, aceasta culoare este considerata reflexia Sfantului Duh, favorizeaza atingerea unei bune interiorizari, faciliteaza meditatia si ajuta la indepartarea obsesiilor.
Culoarea indigo combina albastrul intens al gandirii clare, lucide cu aspectele nuantei de rosu stabilizator, de aceea prin asimilarea acestei culori devin posibile schimbari benefice rapide la toate nivelurile fiintei umane.
Indicatii: migrene, diminuarea sau pierderea senzatiei gustative sau a mirosului, stimularea activitatii glandei tiroide, nevralgii, stari obsesive, afectiuni bronhopulmonare, sinuzite. Culoarea indigo este un agent purificator al sistemului circulator si amelioreaza durerile, datorita proprietatilor sale sedative, antialgice si anestezice.

7.Violet
Culoarea violet este supranumita “culoarea puterii”, deoarece este considerata culoarea regilor, purtata de acestia in nuanta “purpuriu regal”.
Unul din secretele geniului lui Leonardo da Vinci a fost lumina violeta obtinuta prin filtrarea razelor soarelui de amiaza prin draperiile camerei sale in care statea vreme indelungata inainte sa se apuce de lucru. El recomanda pentru amplificarea creativitatii elevate “terapia” cu aceasta culoare, fiind deci un initiat si in domeniul cromoterapiei.
O preferinta deosebita pentru aceasta culoare au avut-o si alte doua personalitati, marele compozitor R. Wagner si misteriosul conte de Saint-Germain, cunoscut ca o fiinta cu inzestrari intelectuale si spirituale speciale, care a facut valva la vremea sa prin vindecari miraculoase.
Culoarea violet favorizeaza dezintoxicarea organismului, intareste sistemul imunitar, stimuleaza producerea globulelor albe, regleaza tensiunea arteriala si induce somnul.
Indicatii: boli reumatice, nevralgii, insomnii, astm bronsic, tulburari de vedere, dezechilibre nervoase, afectiuni renale, boli infectioase, stimularea memoriei, afectiuni cardiace, celulita. Contraindicatiile pentru aceasta culoare se refera la persoanele melancolice, predispuse la depresie psihica.
Violetul favorizeaza apropierea de latura spirituala a vietii, aparitia inspiratiei, dinamizeaza intuitia, confera candoare si puritate, aspiratie spre ideal. Multi muzicieni, poeti si pictori au aratat ca momentele lor de mare inspiratie au aparut in situatii in care au fost inconjurati de o lumina violeta. Preferinta pentru nuantele pure de violet indica o natura sincera, inocenta, precum si o anumita intelepciune. La nivel psihic calmeaza angoasele, anihileaza frica si elimina agresivitatea.

8.Roz
Culoarea roz a fost asociata dintotdeauna cu inocenta si feminitatea, are proprietati calmante si relaxante, creeaza o ambianta optimista si odihnitoare.

Rozul exprima tinerete, fericire si este ideal pentru camera copiilor sau pentru baie. Cei care prefera culoarea roz sunt romantici, talentati, cuceritori in conversatii si pastreaza un aer de inocenta juvenila.
Aceasta culoare este linistitoare pentru energiile emotionale ale fiecaruia dintre noi si ajuta la stimularea sistemului imunitar al organismului, in cazurile in care pentru aceeasi afectiune sunt indicate doua sau mai multe culori se va lucra pe rand cu fiecare dintre ele, si nu simultan.

9. Alb
Culoarea alba contine toate culorile spectrului vizibil si este sinteza tuturor efectelor terapeutice ale acestora. In ceea ce priveste lumina alba naturala, aceasta creste tonusul organelor interne, producand in intimitatea tesuturilor campuri si curenti electrici favorabili tuturor functiilor organismului. Practic nu exista afectiune care sa reziste unei bai de lumina albe-stralucitoare, iar tot ce tine de medicina si farmacie este de culoare alba.
Exista insa o diferenta foarte mare intre albul plin de viata al florilor, albul-argintiu al zapezii sau albul imaculat al pescarusilor si majoritatea imitatiilor de alb pe care le ofera industria colorantilor. In plan psihologic, albul este un balsam pentru toate tensiunile emotionale, avand darul de a calma, alina si purifica gandurile si sentimentele.
Indicatii: gripa, bronsita, afectiuni hepatice, diabet, diferite afectiuni endocrine, tulburari de crestere, depresii, anxietate, diverse nevroze. Culoarea alba poate stimula puterea de creatie, este fortifianta, regenereaza intregul sistem de energii ale organismului uman. De asemenea, este benefic ca o sedinta de cromoterapie sa inceapa si sa se incheie cu folosirea culorii albe, care amplifica efectele celorlalte culori.
Culoarea, aceasta fermecatoare insusire a tuturor lucrurilor, constituie una dintre componentele importante ale starii noastre afective. Ea infrumuseteaza ambianta, modifica luminile si umbrele spatiilor, formele si contururile interioarelor. Fiecare culoare se poate obtine intr-o mare diversitate de nuante. Culorile prea inchise (albastru, verde) induc in general stari depresive, cele prea tari (rosu, orange) sunt obositoare, insa culorile pastel (azuriu, roz) creeaza buna dispozitie si optimism.
Culoarea dinamizeaza spatiul, ii innobileaza dimensiunile, tot ea este cea care poate “mari” sau “micsora” un interior, il poate anima si inveseli sau il poate face monoton, neagreabil sau chiar ostil.
Culorile au puterea de a influenta starea fiziologica a organismului, procesele psihice si trairile noastre interioare. Psihologii americani au ajuns la concluzia ca diferitele culori ale obiectelor de care avem zilnic nevoie au o influenta hotaratoare asupra starii noastre de spirit si a modului nostru de viata, cele mai benefice fiind minunatele culori ale naturii. Cercetari stiintifice asupra actiunii tamaduitoare a culorilor au fost initiate in Europa la mijlocul secolului al XlX-lea, dar cromoterapia a devenit metoda de profilaxie si tratament abia in ultimele doua decenii.
S-au stabilit surprinzatoare corelatii intre grupa sangvina si culorile benefice fiecarei grupe. Astfel se considera ca cei cu grupa sangvina Ol sunt influentati pozitiv de rosu, portocaliu si gama de purpuriu.
Celor care au grupa AII si ABIV le sunt favorabile culorile verde-inchis si albastru-deschis.
Persoanele cu grupa sangvina BIII beneficiaza de rosu si portocaliu, care le tonifica organismul, iar albastrul si verdele ii calmeaza, le regleaza somnul, digestia si le favorizeaza eliminarea toxinelor.
Indiferent de grupa sangvina, rosul intareste sistemul imunitar, dezvolta memoria, inlatura depresia si mareste rezistenta la efort. Din aceste considerente, persoanele cu imunitate scazuta ar trebui sa includa in vestimentatie sau intre accesorii unele de culoare rosie.
Terapia prin culori se poate folosi in special ca o terapie preventiva, astfel ca fiecare persoana poate participa mai responsabil si mai activ la pastrarea propriei stari de sanatate. Exista numeroase metode alternative pentru restabilirea echilibrului unui organism, insa fiecare dintre noi isi are propriul sistem unic de energie si trebuie sa descopere metoda sau metodele care i se potrivesc cel mai bine ca individ si spre care simte ca are cea mai mare afinitate.

miercuri, 28 aprilie 2010

Kiwi si virtutile lui

Fructul Kiwi

Kiwi, mai bun decat o aspirina. Opt motive sa mananci acest fruct
Kiwi te pastreaza in forma Ai mancat vreaodata agrise chinezesti? Esti sigur ca nu? Este vorba despre kiwi, fructe originare din China , descoperite de americani abia prin anii '60. Desi la prima vedere nu par prea apetisante, ele au un gust minunat si sunt uneori mai bune decat un medicament. In China li se spunea Yang Tao. Misionarii care le-au adus in Noua Zeelanda, la inceputul secolului XX, le-au botezat 'agrise chinezesti'. Prima oara cand au ajuns in Lumea noua, prin 1960, pe masa unui restaurant, i-au incantat simturile unui negustor american, care s-a gandit sa le importe. Au primit numele de kiwi, de la pasarea neo-zeelendeza cu acelasi nume, cu ale carei pene seamana.
Ce beneficii au aceste fructe?
1. Sunt o excelenta sursa de fibre, care ajuta la curatarea colonului de toxine si la reducerea aparitiei cancerului de colon. Ele ajuta si la scaderea nivelului colesterolului, ceea ce duce
implicit la reducerea riscului producerii unui atac de cord. In plus, fructele bogate in fibre, ca si kiwi, ii ajuta pe bolnavii de diabet sa tina glicemia sub control.
2. Consumul acestor fructe este un mod delicios de a-ti pastra inima sanatoasa. Daca mananci cateva kiwi pe zi, reduci riscul formarii cheagurilor de sange si cantitatea de grasime (trigliceridele) din sange. Fructele au acelasi efect ca si aspirina, numai ca cea din urma poate provoca ulcer.
3. Confera protectie contra astmului si altor afectiuni respiratorii, datorita continutului mare de vitamina C. Intr-un kiwi se gaseste mai multa vitamina C decat intr-o portocala. Un studiu facut de italieni pe 18 mii de copii arata ca simptomele de astm sunt cu 44% mai rar intalnite la copiii care mananca intre 5 si 7 citrice si kiwi pe saptamana, decat la cei care mananca aceste fructe mai putin de o data pe saptamana. Micutii care sufereau de astm la inceputul studiului au avut cel mai mult de beneficiat de pe urma experimentului. Dupa un "tratament" cu kiwi starea lor de sanatate s-a imbunatatit.
4. Este bun si pentru ochi: ajuta organismul sa lupte contra degenerarii oculare. Desi ai invatat ca morcovii fac bine la vedere, se pare ca fructele ii depasesc. Oftalmologii au ajuns la concluzia ca, mancand 3 sau mai multe fructe pe zi, reduci cu 36% riscul de aparitie a degenerarii oculare.
5. Fitonutrientii din kiwi ne protejeaza ADN-ul. Acest fruct i-a fascinat pe cercetatori prin capacitatea lui de a apara ADN-ul de bombardamentul radicalilor liberi. Kiwi este o sursa importanta de fitonutrienti si antioxidanti - substante care intarzie imbatranirea celulelor. Unii spun ca si coaja este foarte bogata in nutrienti si ca, daca o speli si indepartezi puful, o poti manca fara probleme.
6. Kiwi mai contine alti doi antioxidanti: vitamina E si A. Vitamina E confera sanatate pielii si grabeste vindecarea anumitor boli de piele si rani.
7. Cine are lipsa de potasiu, magnezium si fosfor este bine sa manance tot kiwi.
8. Continutul mare de vitamina C previne artrita si
ateroscreloza si intareste sistemul imunitar.Singura problema ar fi ca, asemeni capsunilor, kiwi pot provoca anumitor persoane reactii alergice, este vorba in special de copiii care sunt predispusi la alergii. Aceste fructe nu se recomanda bolnavilor de rinichi. Ele contin oxalati, substante care se pot cristaliza si pot afecta sanatatea.


.

Patrunjelul si virtutile lui

O planta miraculoasa: PATRUNJELUL
Modest si banal, are putere cat o fabrica de medicamente
Numele latin al patrunjelului este Petroselinum crispum si vine din limba greaca, unde "petros" inseamna piatra, iar "selinon" telina. Asadar, grecii antici considerau patrunjelul un fel de... telina de stanca, pe care o foloseau atat ca aliment, cat si ca planta medicinala. Cu frunzele sale erau decorate si aromatizate mancarurile, dar erau si incoronati invingatorii in intrecerile sportive sau erau tratate muscaturile de sarpe ori de scorpion. Planta provine de pe malurile Marii Mediterane si a ajuns pe actualul teritoriu al Romaniei cu cel putin 2000 de ani in urma. In prezent, patrunjelul este cel mai folosit zarzavat in bucataria traditionala romaneasca, iar pana nu demult, era un remediu redutabil in medicina noastra populara. Cu el erau oblojite ranile in pericol de a se infecta, erau frecate gingiile slabite, erau facute fierturi contra bolilor de ficat sau de intestin, ori era folosit pentru diferite "deochiuri" sau "facaturi". In ultimii ani, frunzele aromate ale patrunjelului, laolalta cu cele ale "rudelor" sale, mararul, telina si leusteanul, au devenit tinta unor studii medicale cu rezultate uluitoare, care plaseaza zarzavaturile traditionale mai degraba in farmacii decat pe tarabele din piete. In cele ce urmeaza, vom vorbi despre aplicatiile terapeutice extraordinare ale patrunjelului, nu inainte de a vedea cum se prepara si cum se administreaza frunzele sale.
Cum preparam si cum administram frunzele de patrunjel
Asa cum vom vedea, acest zarzavat este o adevarata colectie de vitamine, minerale si alte principii active cu efecte terapeutice foarte intense. Totusi, simplul consum ocazional de patrunjel, ca zarzavat, nu pare a avea rezultate terapeutice. De ce? Deoarece dozele de patrunjel pe care le consumam sunt insuficiente pe de o parte, iar pe de alta parte, pentru ca prepararea termica a acestei plante inactiveaza multe din substantele active terapeutic. Din aceste motive, este necesar sa acordam o foarte mare importanta metodelor de preparare care urmeaza, ce ne vor ajuta sa punem cu adevarat in valoare patrunjelul ca medicament:
Sucul
Pentru a obtine sucul de patrunjel verde se mixeaza o mana de frunze proaspete la care s-au adaugat patru linguri de apa, dupa care se lasa jumatate de ora sa macereze si se filtreaza. Licoarea obtinuta este bine sa se consume imediat sau sa fie pastrata la frigider, dar nu mai mult de 4 ore. Sucul proaspat astfel obtinut este un remediu puternic si, ca atare, nu se administreaza singur, ci diluat in putin suc de radacina de morcov. De regula, se iau de 3 ori pe zi cate 4-6 linguri (cate 20-30 ml) de suc de frunze de patrunjel, diluate in cate un sfert de pahar de suc de morcov.
Salata
Pentru... cerul gurii: sandviciuri cu patrunjel
In medicina araba patrunjelul verde taiat fin, amestecat cu suc de lamaie si putina ceapa (eventual si cateva felii de rosii) este folosit ca salata, numita "tabbuli", care este folosita adesea pentru marirea puterii de digestie si pentru evitarea eventualelor deranjamente gastro-intestinale. Iata una din retetele de "tabbuli" frecvent folosite: se maruntesc 2-4 legaturi de patrunjel proaspat, se adauga putin ulei de masline si zeama de la un sfert de lamaie. Se mai poate pune un catel de usturoi, seminte de dovleac tocate marunt ori susan. Salata se consuma zilnic, timp de 14-60 de zile, sub forma de cura, care este tonica si revigoranta, contribuind la fortificarea sistemului imunitar.
Patrunjelul ca adaos in hrana
Foarte multe din mancarurile de zi cu zi pot fi "innobilate" prin adaugarea de frunze de patrunjel verde, proaspat. In mancarurile calde, cum ar fi ciorbele, supele, tocanitele, va fi adaugat dupa prepararea termica, pentru pastrarea continutului de vitamine al plantei. Patrunjelul mai poate fi adaugat ca si condiment si totodata ca element decorativ, in toate salatele, in sandviciuri, in sosuri, in garnituri.
Vinul de patrunjel
Pentru tratamentul problemelor digestive si de apetit, ca adjuvant contra insuficientei cardiace si a bolilor de inima, se recomanda vinul de patrunjel: 20 de tulpini proaspete cu tot cu frunze se maruntesc si se pun intr-un litru de vin, la care se adauga 2 linguri de otet. Se lasa sa macereze vreme de 7 zile, dupa care se adauga 300 g miere de albine. Se agita pana se topeste mierea, apoi se strecoara si se pune in sticle. Se bea cate un paharel inainte de masa.
Tratamente interne
* Intoxicatie etilica acuta (betie) - se consuma una-doua legaturi de patrunjel, bine spalate, frunzele mestecandu-se indelung, inainte de a fi inghitite. Uleiul volatil din aceste frunze este un puternic stimulent al sistemului nervos central, care va fi mai putin afectat de efectele alcoolului. De asemenea, patrunjelul este un protector si un stimulent al ficatului, ajutand si la o mai rapida eliminare a alcoolului din organism.
Vin pentru inima sanatoasa
* Fumat - mai multe componente ale uleiului volatil din frunzele de patrunjel protejeaza organismul impotriva actiunii nocive a gudroanelor din fumul de tigara, prevenind diferite afectiuni ale aparatului respirator, de la bronsita cronica, la cancerul pulmonar. Sunt recomandate curele cu suc de patrunjel, din care se administreaza cate 50 ml pe zi, vreme de 4 saptamani.
* Ateroscleroza - nu mai putin de patru substante continute de catre frunzele de patrunjel previn oxidarea colesterolului negativ (LDL) si depunerea sa pe artere. Persoanele cu varsta de peste 35 de ani, dar si cele care consuma frecvent carne, grasimi hidrogenate, prajeli ar trebui sa consume de macar 3 ori pe saptamana salata de patrunjel, pentru a beneficia de efectele sale benefice asupra vaselor de sange.
* Hipertensiune - consumul de patrunjel proaspat, adaugat la hrana de zi cu zi, ajuta la tinerea sub control a tensiunii arteriale, avand efecte diuretice, usor vasodilatatoare, si actionand la nivelul sistemului nervos central cu efect calmant. Astfel, 30 de grame de frunze de patrunjel consumate zilnic ajuta la mentinerea elasticitatii si a rezistentei peretilor vaselor de sange, prevenind, de asemenea, si accidentele vasculare, dar si formarea echimozelor produse de fragilizarea vaselor capilare.
* Litiaza biliara - se bea de trei ori pe zi, inainte de masa cu 1-2 ore, cate un sfert de pahar de suc de patrunjel (radacina si frunze), diluat cu trei sferturi de pahar de suc de morcovi. Conform Comisiei E, organismul guvernamental german de control al eficientei plantelor medicinale, consumul de patrunjel previne formarea calculilor biliari, acest produs natural fiind aprobat pentru prevenirea si combaterea acestei afectiuni.
* Hepatita virala - studii recente au aratat ca patrunjelul are un neobisnuit efect de combatere a virusilor care ataca ficatul. Totul se datoreaza, se pare, clorofilei care se gaseste din abundenta in frunzele proaspete de patrunjel si care inhiba dezvoltarea virusilor hepatici. Este foarte posibil, insa, ca si uleiul volatil continut de frunzele patrunjelului sa atace membrana virusilor care produc hepatita B si C, dar cercetarile in acest sens sunt inca in curs de desfasurare. Cert este ca majoritea persoanelor cu hepatita cronica sau acuta se simt mult mai bine, iar analizele de sange sunt mai bune, dupa 3-4 cure cu frunze de patrunjel. Asadar, se recomanda bolnavilor de hepatita A, B si C sa faca vreme de 4 saptamani o cura cu suc proaspat de frunze de patrunjel, din care se administreaza cate 50-75 ml pe zi, bauti in trei reprize, pe stomacul gol, inainte de masa. Dupa 4 saptamani de cura, se fac 2 saptamani de pauza, dupa care tratamentul se reia.
* Anorexia - cateva frunze de patrunjel mestecate inainte de masa trezesc pofta de mancare si activeaza digestia, fiind un excelent remediu contra anorexiei. De asemenea, acest zarzavat combate greata, fiind de un real ajutor celor cu boli grave, care nu pot manca din cauza starilor de greata persistente.
* Halena - patrunjelul verde mestecat indelung da un miros placut respiratiei, actioneaza ca un dezinfectant asupra cavitatii bucale, asupra cailor respiratorii medii si superioare.. Mai mult, frunzele de patrunjel imbunatatesc digestia si normalizeaza flora digestiva, remediind aceasta afectiune in profunzime. Se recomanda ca tratament celor care sufera de halena mestecarea indelungata a 3-4 fire de patrunjel, inainte si dupa fiecare masa.
* Infectii recidivante, imunitate slabita - se consuma salata de patrunjel, cate 1-2 portii pe zi, in cure de 3 saptamani. Studii recente facute la Universitatea din Ankara (Turcia) au pus in evidenta ca acest remediu culinar activeaza puternic sistemul imunitar si combate foarte multe specii de bacterii si de ciuperci parazite. "De vina" pentru actiunea puternica de stimulare a imunitatii sunt mai multe principii active din frunzele patrunjelului, intre care vitamina C, vitamina A, vitamina B12, clorofila, dar si o substanta numita luteolina, care stimuleaza productia de celule ale sistemului imunitar si le activeaza pe cele existente.
* Astm - consumul de frunze de patrunjel proaspat, minimum 30 de grame zilnic, sub forma de salate, ca adaos in ciorbe si in diferite alte mancaruri, reduce predispozitia spre crizele astmatice. Principiile active din patrunjel au efecte antiinflamatoare asupra cailor respiratorii, favorizeaza fluidizarea si eliminarea secretiilor bronsice.
* Litiaza renala, adjuvant in infectia urinara - conform cercetatorilor germani, frunzele si radacina de patrunjel sunt adevarate medicamente pentru rinichi. Administrarea acestora sub forma de suc, cate 50 ml zilnic din fiecare, previne si combate nefrita, pielo-nefrita si cistita. De asemenea, patrunjelul mareste diureza, previne formarea calculilor renali (in special a uratilor) si ajuta la eliminarea celor existenti.
* Boala canceroasa - salatele cu mult patrunjel si sucul de frunze de patrunjel sunt un excelent adjuvant in tratamentul cancerului. Acest zarzavat proaspat mentine pofta de mancare, activeaza sistemul imunitar sustinand organismul sa lupte cu boala, ajuta la restabilirea echilibrului hormonal. Actiunea antitumorala a frunzelor de patrunjel a fost descoperita de curand de cercetatori si se datoreaza vitaminelor, flavonoidelor si unor substante volatile din patrunjel. Consumat crud, in salate, in ciorbe sau ca atare, patrunjelul verde protejeaza plamanii si caile respiratorii, ficatul, intestinul si rinichii de radicalii liberi, de aparitia mutatiilor si a cancerului. S-a observat o ameliorare a starii de sanatate a persoanelor care aveau tumori cerebrale si consumau regulat patrunjel verde. In plus, patrunjelul verde combate multe dintre reactiile adverse ale citostaticelor si ale radioterapiei.
* Cancer pulmonar - studii de medicina experimentala facute in anul 1992 sub conducerea profesorului G.Q... Zheng, in Statele Unite, au aratat ca o substanta volatila din frunzele de patrunjel, miristicina, inhiba dezvoltarea tumorilor pulmonare. De asemenea, frunzele de patrunjel administrate intern previn actiunea cancerigena a fumului de tigara, a gudroanelor din produsele alimentare afumate, a diferitelor noxe din aer, cum ar fi fumul eliminat in atmosfera de langa marile orase de catre incineratoarele de gunoi. Se recomanda administrarea de salata de patrunjel, minimum o portie pe zi, in cure de 6 saptamani, urmate de alte 2 saptamani de pauza.
* Fertilitate la femei - consumat zilnic, patrunjelul verde este un factor de intinerire pentru femei si stimuleaza fertilitatea. Apiolul, o substanta continuta in frunzele proaspete de patrunjel, stimuleaza producerea de hormoni feminini si ajuta la o buna functionare a ovarelor. Se tin cure de cate o luna, timp in care se beau cate 50 de ml de suc de patrunjel pe zi si, de asemenea, se consuma cat mai mult din acest zarzavat, ca adaos in mancare.
* Dismenoree (ciclu menstrual neregulat si dureros) - datorita aceluiasi apiol, patrunjelul are calitatea de a regulariza ciclul menstrual. Mai mult, frunzele de patrunjel au proprietati antispastice, eliminand in mare masura crampele si durerile menstruale. Pentru a obtine aceste efecte, se recomanda consumul inainte cu cateva zile si in timpul menstrelor a minimum 2 legaturi de patrunjel proaspat pe zi, impreuna cu alte vegetale cu efecte similare, cum ar fi morcovul, sfecla rosie si castravetii.
* Sindrom post-menopauza - se recomanda curele cu salata de patrunjel verde, care se consuma zilnic, vreme de 2 luni. Patrunjelul are efecte estrogene foarte blande, si ca atare ajuta la prevenirea si la stoparea osteoporozei, a caderii parului, a uscarii pielii, a prolapsului uterin. De asemenea, consumul de patrunjel verde are efecte usor antidepresive.
* Guta, reumatism - patrunjelul este un foarte bun diuretic si depurativ (eliminand ureea si acidul uric), antiinflamator articular si antioxidant. Luteolina continuta de patrunjel previne si combate inflamarea finelor cartilaje din articulatii, in timp ce vitamina C, la care patrunjelul verde este un adevarat campion, are efecte terapeutice uimitoare asupra aproape tuturor formelor de reumatism. Un studiu-gigant facut in 2004, pe 20.000 de pacienti, a aratat ca un consum ridicat de vitamina C naturala (adica preluata din alimente vegetale si nu din alte suplimente) reduce cu peste 30% incidenta crizelor reumatice. Se recomanda, asadar, consumul, in cure de minimum 60 de zile, de frunze de patrunjel proaspete, cate 30 de grame pe zi, impreuna cu alte alimente bogate in vitamina C, cum ar fi ardeii, varza, fasolea verde, mazarea verde etc.
* Imbatranire, efect antioxidant - frunzele de patrunjel contin opt vitamine si numeroase alte substante care previn degenerarea ADN-ului si imbatranirea celulelor, cum ar fi flavonoidele, clorofila, ftalidele etc. In studiile facute pe animale, a iesit in evidenta o uimitoare capacitate a frunzelor de patrunjel de a combate radicalii liberi, care duc la imbatranirea prematura. Pentru a obtine aceste efecte, se recomanda consumarea in timpul sezonului cald a minimum 20 de grame de patrunjel pe zi, adaugat in mancare ori sub forma de salata.
Cultivat pe camp sau in ghiveci, la fereastra, patrunjelul are acelasi propietati curative
* Anemie, anemie feripriva, deficit de fier - frunzele patrunjelului sunt bogate in fier (5 mg la 100 de grame de frunze), dar si in vitamina C, care ajuta la asimilarea acestui oligoelement. Contra anemiei feriprive si a deficitului de fier in organism se recomanda salata de patrunjel, cate 50 de grame pe zi, in cure de 4 saptamani, urmate de alte 2 saptamani de pauza, dupa care se reia. Aceasta salata este foarte bogata si in vitamina B12, care joaca un rol esential in formarea globulelor rosii.
* Vitamina C - frunzele de patrunjel contin de trei ori mai multa vitamina C decat portocalele si de 2,5 ori mai multa decat lamaile. Pentru tratarea deficitului acestei vitamine (scorbut), dar si ca adjuvant contra racelilor, a infectiilor de tot felul, se recomanda salata de patrunjel, care se consuma zilnic, 50 de grame, in cure de 2-6 saptamani.
* Vitamina B12 - patrunjelul contine substante care ajuta la producerea acestei vitamine in organism, o vitamina necesara formarii globulelor rosii, mentinerii imunitatii organismului la parametri optimi, bunei functionari a gonadelor etc.
* Vitamina K - patrunjelul este printre cele mai bogate vegetale in vitamina K, necesara coagularii normale a sangelui si inchiderii ranilor, mentinerii starii de sanatate a inimii si a vaselor de sange, mentinerii densitatii osoase etc. Pentru un aport sporit de vitamina K, se recomanda curele de cate 4 saptamani, timp in care se consuma minimum 30 de grame de patrunjel verde zilnic.
Tratamente externe
* Inflamatii ale pleoapelor si ale ochilor - se aplica pe pleoapele inchise o compresa cu suc de frunze de patrunjel, care se tine vreme de 20 de minute. Frunzele de patrunjel au efecte antiinfectioase, antiinflamatoare si regenerative. Consumul intern de suc de frunze de patrunjel, combinat cu suc de radacina de morcov, este un bun tratament adjuvant contra ulceratiilor corneei, contra conjunctivitei, pentru prevenirea cataractei.
* Contra inflamatiilor sanilor (la femeile care alapteaza) - se pune pe locul afectat o cataplasma cu frunze si radacini de patrunjel fierte cateva minute in apa. Aplicatia dureaza 30 de minute si se repeta zilnic. Cataplasma din frunze de patrunjel proaspete, nefierte ajuta la oprirea lactatiei.
* Intepaturi de insecte - se aplica pe locul afectat frunze de patrunjel strivite (eventual mestecate putin in gura, daca nu avem alta posibilitate de a le strivi). Acestea au efect antiseptic, diminueaza usturimea si durerea, previn formarea unor echimoze. Este un tratament valabil si contra vanatailor (echimozelor) produse de loviri.
* Dureri articulare - frunzele proaspete de patrunjel, strivite pe o planseta de lemn cu ajutorul ciocanului de snitele, se pun pe articulatia dureroasa. Se invelesc bine cu o bucata de nylon si apoi cu un material de lana, pentru a mentine caldura. Se lasa vreme de 1,5-3 ore. Acest tratament are efecte calmante si antiinflamatoare articulare.
FRUMUSETE
* Ten acneic si seboreic - se recomanda, intern, consumul de salata de patrunjel, cate 50-60 de grame zilnic, in cure de 28 de zile. Vitamina C pe care patrunjelul o contine regularizeaza activitatea glandelor sebacee, previne inflamarea tenului, ajuta la combaterea infectiilor bacteriene cutanate.
* Pistrui - sucul de patrunjel este folosit extern in cosmetica, pentru purificarea tenului sau ca remediu contra pistruilor... Sucul se aplica pe fata seara, cu un tampon de vata, mentinandu-se pe cat posibil peste noapte, iar dimineata se spala cu apa calda.
Precautii
Sucul de frunze de patrunjel are o actiune terapeutica atat de intensa, incat nu se foloseste niciodata nediluat, pentru a nu provoca probleme digestive, ci doar amestecat cu suc de morcov, cu care se combina foarte bine. In doze mai mari de 200 ml, la adulti, si de 60 de ml, la copii, sucul de patrunjel poate da reactii adverse, cum ar fi hiperexcitabilitatea nervoasa, anumite deranjamente digestive.
Contraindicatii
Patrunjelul nu va fi utilizat in scopuri terapeutice de catre femeile insarcinate, intrucat are efecte abortive (produce avortul). Cel mai puternic efect abortiv il au semintele (cateva grame determina inceperea contractiilor uterine), dar nici efectul similar al radacinii si mai ales al frunzelor nu este de neglijat.

miercuri, 21 aprilie 2010

Cum ne ajutam spiritual in caz de boala

Sanatatea si boala din perspectiva spirituala

de Solarris

Niciodata boala nu apare din senin. Intotdeauna ea este precedata de nenumarate semnale pe care viata ni le trimite, semnale subtile, sincronicitati, asa zise coincidente, care sa ne faca sa intelegem ca nu suntem armoniosi, ca mergem pe un drum gresit, dar de obicei noi le neglijam, ramanand orbi fata de aceste avertizari. Daca aceasta stare persista, intervine boala care este tot un semnal, dar de data aceasta mult mai clar, mai explicit, pe care nu mai putem sa-l ignoram cu atata usurinta.
A “asculta” boala, ca si cum ar fi un limbaj, un semnal al organismului catre noi, pentru a intelege cauzele ei, este o modalitate de autocunoastere, de comunicare cu noi insine, in aspectele noastre cele mai profunde si este un prim pas catre vindecare. Boala este un semnal; semnalul ca ceva anume determina proasta functionare a organismului nostru. Boala pare un dusman dornic sa ne faca rau, dar daca ajungem sa intelegem ce a cauzat-o, se poate transforma intr-un element transformator pentru viata noastra. Ea ne ofera marea sansa de a afla mai multe despre cine si despre cum suntem. Daca intelegem mesajul spiritual al bolii, atunci ea va pleca singura, pentru ca ea nu a venit ca sa ne faca rau, ci ca un prieten care vrea sa ne spuna ca trebuie sa ne transformam, ca am stagnat in evolutia noastra spirituala, ca nu dorim sa ne ascultam vocea interioara si ca exista posibilitatea de a ne rata scopul existentei acesteia.
Ce este boala?
Boala este un semn de dezechilibru, semnalizeaza dezordinea care apare in universul nostru launtric. Aceasta dezordine generatoare de suferinte se naste din tendintele si obiceiurile noastre rele, din dorintele noastre nenumarate legate de aceasta lume, care ne indeparteaza de influenta binefacatoare a sufletului. De regula, boala apare atunci cand dorintele noastre trupesti ajung sa domine natura noastra spirituala!
Orice durere, suferinta, boala reprezinta o experienta pe care o meritam, datorita greselilor pe care le-am facut si le mai facem. Trebuie sa intelegem ca Dumnezeu nu ne pedepseste, ca tot ceea ce traim este o consecinta a propriilor noastre actiuni anterioare.
Boala, desi pare greu de crezut, poate fi un mare ajutor. Ea este, din punct de vedere spiritual, pentru persoana respectiva ultima solutie de armonizare. Inteleptii spun ca Dumnezeu nu permite sa se produca nici un asa-zis rau, fara ca sa scoata din el un bine de doua ori mai mare. Depinde de atitudinea noastra mentala daca ne descurajam, devenim si mai nefericiti si consideram boala o nenorocire, sau daca privim lucrurile dintr-o perspectiva inteleapta, intelegand ca este o atentionare, ca boala ne arata unde gresim.
Boala poate fi un instrument care sa ne conduca catre o trezire spirituala. Adeseori bolile si suferintele ne purifica fiinta, ne trezesc sensibilitatea, ne fac receptivi fata de anumite aspecte ale realitatii, pe care inainte nici macar nu le bagam in seama, datorita orgoliului si a obtuzitatii noastre.

Medicina alopata, necrezand in existenta lumii spirituale, urmareste sa trateze efectele bolilor si nu cauzele reale, profunde ale acestora, urmarind in mare parte doar alinarea durerilor care, de cele mai multe ori, nu este durabila. Ea nu elimina cauza primara a bolilor. Adevarata cauza a bolilor se afla la nivelul mintii si sufletului si nu la nivelul trupului. Multi stim din propria experienta cit de dezarmonioasa poate fi o atitudine mentala gresita, sau invers cat de benefica si regeneranta poate fi asupra organismului o atitudine pozitiva.
Cauzele bolilor
Cauzele bolilor le putem clasifica in cauze: mentale, psihice si fizice. Cauzele invizibile ale bolilor, cele psihice si cele mentale, sunt numite generic cauze spirituale (plecand de la distinctia fizic-nonfizic, vizibil-invizibil, material-spiritual).
Cauzele mentale tin de existenta unui existenta unui mod gresit de a gandi, de prezenta unor idei fixe, a unor obsesii, care ne fac sa gandim in mod negativ, pesimist. Degeaba vom trata cu medicamente o boala care isi are originea in planul mental. Cel mai bun medicament este sa intelegem mecanismele imbolnavirii si vindecarii. Cand se va intelege acest lucru, prin programare mentala pozitiva ne vom putea vindeca singuri.
Cauzele psihice vizeaza o gresita perceptie, abordare si atitudine in plan sentimental. Tin de existenta unor sentimente si emotii negative, cum ar fi tristetea, sentimentele de nefericire, de ura, de mahnire, invidia, sentimentele reprimare, furia mocnita etc.
Cauzele fizice sunt cauze usor detectabile si vizeaza un gresit tratament aplicat organismului in ceea ce priveste respiratia, alimentatia, sau “programul” sau, cum ar fi lipsa de odihna, munca fizica in exces, alcoolul sau conditii neprielnice organismului nostru, de exemplu, a-l tine excesiv in frig, etc.
Orice boala ar fi fara sens daca ar putea fi vindecata fara sa i se cunoasca cauza. Daca, de exemplu, unei persoane care a fost plina de resentimente si ura intreaga viata, i se va face un transplant de inima, fara ca sa-si schimbe atitudinea si fara ca sa inteleaga ce a dus la situatia in care se afla (care a determinat necesitatea transplantului), cu siguranta, chiar daca se gaseste un donator si interventia chirurgicala de succes, inima donata va fi rejectata de organism care este, cum spuneam, otravit de ura.
O adevarata vindecare poate avea loc numai in momentul in care am inteles mesajul bolii si dorim sa ne implicam activ in rezolvarea conflictului launtric care l-a generat. De multe ori, oamenii cand se imbolnavesc urmaresc sa modifice ceva in atmosfera exterioara, ceea ce nu este rau. Dar esential ar fi sa modifice ceva in modul in care ei gandesc, urmarind sa elimine gandurile rele care au declansat boala si sa gandeasca cu putere exact opusul.
Daca, de exemplu, o persoana a nutrit o perioada lunga ganduri negative de lipsa de incredere in sine, de lipsa valorii proprii si a utilitatii, trebuie sa gandeasca acum cu putere contrariul, adica sa fie increzatoare in ea, intelegand ca puterea ii vine permanent de la Dumnezeu, totul este sa o foloseasca in mod intelept, ca fiecare dintre noi are rolul sau in creatia divina si ca nimic din ceea ce a creat Dumnezeu, deci inclusiv noi, nu este inutil si fara valoare.
Este important sa intelegem ca am fost creati de Dumnezeu si ca suntem in permanenta sustinuti de catre EI si ca, in consecinta, datorita Energiei atotputemice a Divinului, pe care o putem atrage fulgerator in universul nostru intr-o mare cantitate, nimic si nimeni nu ne poate face rau. Boala urmareste sa ne elibereze, prin intermediul durerii, de emotia negativa care a generat-o.
Durerea din planul fizic este intotdeauna rezultatul unei “dureri” psihico-mentale care nu a gasit alt mijloc de a se face cunoscuta. Daca fiinta doreste sa se puna la adapost de aceasta de aceasta durere psihica, vrea sa se “ascunda” de ea, atunci aceasta durere se va cuibari in corpul fizic intr-o anumita zona. Durerea nu permite sa ne anesteziem sau sa ne rigidizam fata de nevoile noastre sufletesti, dar si fata de ale celorlalti.
Fiinta umana este adesea masochista. Se ataseaza de boala si suferinta ei si vrea sa i se ofere nu numai atentie si compasiune, dar chiar si o anumita consideratie pentru pentru cate boli “duce”.
Unii oameni se lauda la propriu cu numarul si gravitatea bolilor pe care le au, fiecare urmarind sa fie primul in “top”, considerand ca este un lucru “meritoriu”.
Daca oamenii ar intelege ca fiecare boala pe care o duc este rezultatul unei greseli pe care o fac repetat si in care se incapataneaza sa se cantoneze, nu ar mai considera ca este ceva de lauda. Dar nici nu trebuie sa ne culpabilizam pentru ca ne-am imbolnavit, pentru ca nici asta nu ajuta la nimic. Trebuie doar sa intelegem unde am gresit si sa nu mai repetam greseala.
Asa ca nu sunt atat de importante evenimentele prin care trecem, cit atitudinea noastra interioara fata de ele, modul in care le intelegem.
Pasi spre vindecare
Un prim pas spre vindecare este sa recunoastem ca o problema (un gand negativ, un sentiment negativ, cum ar fi incapacitatea de a ierta pe cineva) pe care o tot ducem cu noi este cea care a generat boala si ca noi suntem autorii ei si ca ceva sau cineva din exterior doar au declansat-o.
Un alt doilea pas este sa fim capabili sa mergem mai departe si sa abandonam gandul sau sentimentul negativ care a generat boala, sa iertam sau sa ne iertam, sa ne detasam si sa urmarim sa privim din alt unghi situatia care ne-a prins ca intr-o capcana.
Al treilea pas este sa avem vointa sa ne transformam modul de a gindi si a fi, sa avem atitudine inteleapta si plina de dragoste si rabdare fata de noi si fata de oamenii cu care interactionam.
lar ultimul pas, dar nu cel din urma, este sa avem totala incredere in noi, ca vom reusi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa ne vindecam. Exista proverbul care spune ca: “Dumnezeu ne da, dar nu ne pune in traista“, adica Dumnezeu ne ajuta in masura in care ne ajutam si singuri, si ca eforturile personale sunt esentiale.
Credinta in vindecare este o rezonanta care declanseaza procese de punere in legatura cu energii tainice, vindecatoare, care exista in univers. Cat timp nu ne vom deschide cu adevarat fiinta fata de aceste energii benefice, vindecatoare, acestea nu vor patrunde cu forta in fiinta noastra. Credinta absoluta in vindecarea noastra genereaza rezonanta cu energiile subtile ale vindecarii din Univers si reprezinta temelia oricarei vindecari. In medicina alopata, efectul placebo nu face decat sa evidentieze puterea tainica a credintei.
Mai este si situatia in care persoana spune ca s-a saturat sa fie bolnava si ca va face eforturi sa se insanatoseasca, indreptand unde greseste, dar dupa cateva zile, vazind ca pierde atentia celorlalti si “avantajele” generate de boala, se opreste din eforturi pentru o zi sau mai multe, dupa care iar reia un tratament naturist, de exemplu. Este ca atunci cand avem o masina si un moment acceleram si urmatorul moment punem cu putere piciorul pe frana. Nu o sa facem decat sa dereglam motorul.
Mesajul trimis organismului nostru este paradoxal, nu stie daca vrem cu certitudine sa ne vindecam, sau ca vindecarea va aparea mult mai lent, sau aproape deloc. La fel este cand alternam perioadele in care avem incredere ca ne vom insanatosi si luptam pentru aceasta, cu perioadele in care suntem convinsi ca am pierdut batalia cu boala.
Pentru vindecare este foarte importanta o atitudine pozitiva constranta, plina de incredere in succesul vindecarii noastre.
Pentru a putea sa ne vindecam, trebuie sa ne luam viata in propriile maini si sa nu mai amanam pe miine momentul in care ne hotaram sa ne transformam, pe ideea ca astazi ne este dificil sa incepem, din doua motive: unul – pentru ca maine va fi intotdeauna miine, adica intr-un viitor incert, si al doilea motiv pentru ca maine ne va fi si mai greu, pentru ca intre timp ne afundam si mai tare, ceea ce ne poate face sa fim si mai descurajati si mai neputinciosi. Asa ca, transformarea atitudinii noastre trebuie sa inceapa Aici si Acum.
Vindecarea noastra este posibila pentru ca suntem in permanenta inundati de energia infinita tainica a lui Dumnezeu, fata de care, daca ne deschidem spiritual si o primim in fiinta noastra, atunci orice stare de dizarmonie, durere, suferinta, dispare. Apar vindecarile spontane, miraculoase, ca urmare a conectarii fiintei noastre la Oceanul tainic nesfarsit al Vietii. Fiinta noastra are posibilitati miraculoase de regenerare, de vindecare.
Iertarea este unul dintre pasii importanti catre vindecare. La fel cum noi asteptam de la ceilalti iertare si intelegere atunci cand gresim voluntar sau involuntar, la fel si noi trebuie sa-i iertam pe ceilalti cand ne gresesc noua.
Daca am gresit, trebuie sa devenim constienti de aceasta si sa intelegem ca vom suporta consecintele. Daca am mai fi pusi in fata aceleiasi conjuncturi sau uneia asemanatoare, am decide altfel, dar, pentru ca timpul nu poate fi dat inapoi, singurul lucru pe care-l putem face acum este sa ne iertam.
Iertarea propriei noastre fiinte ne va ajuta sa rupem firele care ne leaga de respectiva decizie gresita, pentru a reusi sa redevenim liberi. Evident ca, daca este posibil vom indrepta greseala sau vom urmari sa compensam relele ce au decurs din ea, pentru a anula consecintele ei karmice.
A doua altemativa – de a nu putea sau a nu dori sa ne iertam – desi pare a apartine unui om corect, intransigent cu propriile greseli, nu face altceva decat sa ne mentina prizonierii propriilor greseli.
Sensul real al iertarii este acela de a ne elibera, de a deveni liberi. Acelasi lucru este valabil in ceea ce priveste relatiile noastre cu cei din jur.
Concluzie
Putem spune ca este foarte important sa ne iertam si sa iertam pe cei care consideram ca ne-au gresit. Vom vedea ca, din momentul in care o vom face, ne vom simti cu inima usoara si doar din acea clipa o sa ne simtim total increzatori in posibilitatea de a ne vindeca.

Fiinta umana trebuie sa inteleaga ca, daca lipseste aspiratia catre bine, iubire, adevar, dreptate, optimism, incredere, este imposibil sa ne bucuram de o stare de sanatate perfecta, pentru ca gandurile si actiunile noastre gresite, rele, vicioase conduc la aparitia si intensificarea unor dezechilibre energetice si inclusiv somatice, facand sa apara anumite otravuri generatoare de boli.
Multe dintre persoanele bolnave se intreaba de ce boala i-a ales tocmai pe ei?
Pentru o intelegere corecta trebuie enuntat un principiu spiritual care spune ca nimic nu e intimplator. Nu este intamplator faptul ca noi si nu altcineva, suntem cei care ne-am imbolnavit.
Prin intermediul bolii adeseori ne justificam noua insine faptul ca suntem victima unei situatii exterioare neplacute si urmarim sa atragem atentia celor din jurul nostru, uneori considerandu-i chiar vinovati de ceea ce ni se produce.
Albert Einstein spunea “Intimplarea este o alta masca a Divinului, atunci cand nu doreste sa fie recunoscut.” Vom intelege ca neintimplator boala ne-a aparut noua si nu unei alte persoane si ca asta ne arata ca noi suntem cei care gresim in mod clar ceva.
Este important sa intelegem ca noi avem intreaga responsabilitate in viata in legatura cu ceea ce ni se produce, atit bine cat si rau. Ca noi am insamantat odata, in aceasta viata sau intr-o viata anterioara, roadele pe care le culegem acum. Acest adevar il regasim in spusele lui Iisus: “daca semeni vant, culegi fortuna.”
Trebuie sa devenim constieti ca, in realitate noi insine si nimeni altcineva, suntem singura cauza a pierderii starii de sanatate, bucurie, armonie, ca noi in permanenta alegem sa rezonam cu tristetea, sau cu bucuria, cu frica sau cu starea de curaj, cu neincrederea sau cu starea de incredere, cu neputinta sau cu sentimentul ca atita timp cat facem voia lui Dumnezeu, EI ne ofera o stare colosala de forta launtrica, cu lipsa de vointa sau cu o vointa puternica de a ne transforma, cu stare de pesimism sau cu stare de optimism, cu starea de suferinta si boala sau cu starea de sanatate, de bine launtric.
Sursa: A.Mayer

duminică, 11 aprilie 2010

Terapia iertarii II

Terapia iertarii - II
Am fost impresionata nu numai de cantitatea de cunostinte pe care Mabel Katz le are despre Ho'oponopono, dar, ce este mai important, de intelegerea ei privind cum sa incluzi aceste practici in viata ta, pentru a avea succes. Pe scurt, va impartasesc cateva idei.
Sunt patru fraze generale in Ho`oponopono, care nu necesita o ordine anume: Te iubesc; Imi pare rau; Te rog, iarta-ma si Multumesc. Cum si cand trebuie folosite aceste fraze este o intrebare la care a fost necesar sa raspund adesea.
Raspunsul a fost ca, pentru a beneficia de utilizarea acestor fraze, pentru a face ceea ce se numeste „curatarea”, trebuie sa va concentrati pe ceea ce pare potrivit pentru voi, nu pe ceea ce va spune altcineva sa faceti. A intelege de ce folositi aceste fraze este, de departe, mult mai important decat exactitatea cu care le utilizati.
Scopul din spatele utilizarii acestor fraze, de a curata, nu este cu nimic mai misterios decat ceea ce sustinatorii Legii Atractiei numesc „arta de a da voie/permite.” In termeni laici, aceasta inseamna sa recunosti ceva ce nu ai dori sa existe in viata ta, sa iti dai permisiunea de a vedea acel ceva si de a avea o parere despre acesta, sa formulezi o intentie despre ceea ce ai vrea sa se intample si, apoi, doar sa-i dai drumul sa plece.
Multi oameni au definit acest proces Sa lasi sa plece, lasandu-L pe Dumnezeu sa faca totul, ceea ce reprezinta acelasi concept.
Atunci cand utilizezi frazele Ho'oponopono, ar trebui, mai degraba, sa te concentrezi pe eliberarea gandurilor si emotiilor tale negative, decat sa te agati de procesul in sine. Trebuie, cu adevarat, sa iti dai permisiunea nu doar sa dai drumul sentimentelor tale negative, dar si sa te detasezi de atasamentul tau fata de rezultat!
De exemplu, daca te certi cu copiii tai, trebuie sa iti permiti tie insuti sa recunosti contrastul acelui conflict, ca fiind parte din tine, nu din ei. Nu poti fi un bun parinte, daca nu recunosti, mai intai, luptele tale interioare. Dupa ce ai facut asta, poti „lasa sa plece,” cu adevarat, dorinta ta de a genera conflicte, care va fi vindecata.
Dar, fii atent sa nu gresesti! A lasa sa plece/elibera nu inseamna ca tu nu mai vrei nimic, ci, mai degraba, ca iti dai voie sa fii fericit, chiar daca asta nu se intampla.
Dupa cum spune o veche zicala, toate cele carora le opunem rezistenta, persista. Daca esti atasat de dorinta de a fi un parinte extraordinar si iti cresti copiii pentru a deveni membri-model ai societatii, vei ramane agatat de frica de a nu reusi. Apoi, ca un Maestru al materializarii ce esti, vei permite lipsei de succes sa intre in viata ta.
Noi ne sabotam succesul, chiar prin asteptarile pe care le avem! De fiecare data cand “speram” ca anumite solutii se vor ivi de la sine, ne permitem, inconstient, sa credem ca este posibil ca solutia sa nu se materializeze.
Intotdeauna, amintiti-va ca prima voastra datorie este, pur si simplu, sa fiti fericiti!
Si nu puteti fi fericiti, daca aveti nevoie ca cineva sa faca ceva, sau ca anumite circumstante sa se materializeze, inainte de a experimenta fericirea. Sunteti cu adevarat fericiti, atunci cand puteti spune: Da, vreau ca asta sa se intample, dar voi ramane fericit, chiar daca nu se intampla.
Nu sunt multi oamenii care, cu adevarat si sinceritate 100%, au abilitatea de a face acest lucru si de aceea sunt atat de multi care au parte de rezultate limitate, atunci cand incearca sa aplice instrumente cum sunt Ho'oponopono sau Legea Atractiei.
Da, puteti avea dorinte. Totusi, daca doriti sa apelati la puterea cea mare/Divina, trebuie sa doriti sa dati drumul atasamentelor fata de rezultat (daca veti obtine sau nu ceea ce va doriti).
Da, chiar e dificil sa nu iti pese cand intarzii plata chiriei, cand nu ai bani sa iti repari masina, sau cand esti ingrijorat de boala unei persoane dragi.
Cu toate acestea, daca dorinta ta adevarata este sa rezolvi aceste situatii, atunci trebuie sa recunosti ca vindecarea sau solutionarea circumstantelor negative inseamna, de fapt, sa te vindeci/rezolvi pe tine. Din punctual tau de vedere, tu esti centrul Universului. Intotdeauna ai fost – si vei fi mereu!

Daca vrei sa incluzi cele patru fraze-cheie in practicile tale Ho'oponopono, iata cativa pasi pe care ii poti urma, oricand apar circumstante negative:

TE IUBESC – Recunosti faptul ca totul este in legatura cu tine si ca esti vrednic de atat de multa iubire de sine, cata poti tu manifesta!
IMI PARE RAU – Iti ceri iertare tie insuti, deoarece, ca un creator constiincios al vietii tale, daca ai devenit constient de negativitate, tu esti acela care a creat-o. Aceasta cainta nu este o blamare, ci, mai degraba, o recunoastere a opozitiei pe care ai permis-o in existenta ta.
TE ROG, IARTA-MA – Din nou: te ierti pe tine, nu pe oamenii sau circumstantele care au adus aceasta negativitate in viata ta. Tu esti si oamenii, si circumstantele. Toate esti TU.
MULTUMESC – Simpla recunostinta. Iti multumesti tie insuti, nu numai pentru ca ai adus, pentru inceput, opozitia in viata ta, dar si pentru ca, acum, ti-ai permis oportunitatea de a curata negativitatea, lasand-o sa plece, stergand-o, efectiv, din viata ta.
Oare, toate astea vi se par aiurea, complet nefondate si fara dovezi stiintifice si greu de crezut?
Bine. Atunci, in cazul vostru, nu vor avea efect! Considerati conceptele cum sunt Ho'oponopono, Legea Atractiei si chiar credintele religioase ca fiind acelasi lucru cu vederile politice puternice, sau chiar stiluri de educatie.
Daca nu crezi intr-un anume stil de viata, nu vei reusi. Pur si simplu, nu este ceea ce esti.
Cu toate acestea, daca tu crezi in asemenea concepte, sau daca vrei sa recunosti ca exista concepte sau sisteme de credinta care nu fac parte din experienta ta, atunci Ho'oponopono este, in mod cert, extrem de valoros.
Cand reactoinam la actiunile cuiva, sau atunci cand criticam persoana respectiva, trebuie sa retinem ca impartasim aceleasi amintiri si aceeasi energie. Momentul respectiv nu este altceva decat o alta oportunitate pentru a ne curata.
Singurul mod in care imi pot gasi pacea este practicand Ho-oponopono, pentru ca stiu ca atunci cand eu traiesc in pace interioara si lumea in care traiesc va exista in pace. In consecinta, oricand percep ceva ca fiind o problema, ma intreb: Ce anume din mine trebuie sa curat ?
Oamenii apar in viata noastra doar pentru a ne arata daca suntem sau nu pe calea cea buna. In mod normal, nu suntem constientii de asta, tocmai de aceea este necesara o curatare permanenta.
A vorbi cu oamenii incercand sa-i ajuti nu functioneaza cu adevarat. Prin Ho-oponopono aduc pace in interiorul meu si astfel isi vor gasi si ceilalti pacea.
A ne curata inseamna sa il rugam pe Dumnezeu sa ne ia amintirile (cele recurente, din Subconstient) si sa le transforme in lumina pura, neutralizandu-le astfel, efectele si problemele din viata noastra.
Dr. Len spune: Numai Divinul poate accesa Subconstientul, gasi amintirile care cauzeaza probleme si numai El le poate neutraliza, curatandu-ne astfel mintea. Dupa aceea, nemaiexistand amintiri si deci probleme, mintea isi gaseste in sfarsit pacea.
Odata ce mintea intra in aceasta stare de vid si pace, Divinul ne ofera Inspiratie si odata ce Inspiratia intra in scena, are loc transmutarea sau eliminarea amintirilor -numai Divinul are puterea de a face aceasta.
...Accesul la miracol, si implicit, la supraconstient nu este posibil decat atunci cand reincepem sa privim lumea prin ochii unui copil. E vorba despre redescoperirea inocentei, nu despre cultivarea infantilitatii. Problema adultilor este ca si-au pierdut inocenta, dar si-au accentuat infantilitatea prin evitarea sistematica a asumarii responsabilitatii. Kahuna afirma ca, reinstaurand inocenta – starea in care nu judecam, nu punem etichete, nu suntem obsedati de castigul personal – viata noastra se poate schimba radical...
“Nu va faceti probleme”
“Inreaga lume este creatia ta si acest lucru trebuie luat ad litteram”, afirma dr. Len. Actele violente ale acelor criminali bolnavi psihic din Spitalul de Stat din Hawaii erau responsabilitatea lui doar pentru faptul ca acestia aparusera in viata sa. Problemele lor erau “creatia” sa si de aceea tot ce a trebuit sa faca pentru a-i vindeca a fost sa lucreze asupra lui insusi, sa stearga el insusi gandurile care au generat acele probleme.
Exagerare dusa la extrem, am putea spune, chiar daca descoperirile recente din fizica cuantica par a conduce la aceleasi concluzii. Asta inseamna ca daca copiii nostri au o problema de sanatate, ceva din noi a produs acea problema; daca partenerul de afaceri ne trage pe sfoara, noi am determinat acel lucru sa se petreaca; daca sotul ori sotia ne inseala, noi am atras asta. Pare absurd.
Totusi, evenimentele din viata noastra actualizeaza amintiri, tipare de actiune trecute si reactii ciudate. La urma urmei, toti am experimentat reactii care ne-au surprins si pe noi, si pe cei care ne cunosteau foarte bine, reactii in care “parca nu eram noi insine”, nu-i asa? Daca te confrunti cu o problema, o situatie-limita, un necaz, o suferinta, intrebarea pe care trebuie sa ti-o pui automat este: cea anume din ceea ce se intampla in mine a generat sau a atras aceasta problema? Apoi trebuie sa stergi gandurile care au produs respectiva problema. Dar cum putem sti care ganduri au creat acea problema? “Nu va faceti probleme”, spuna dr. Len. “O parte din voi stie. Trebuie doar sa-i dati permisiunea.”
Cand judec o persoana, acea persoana devine un “ostatic al gandurilor mele”
Cream lumea prin gandurile noastre, iar pentru kahuna aceasta nu este o metafora. Este o realitate. In viziunea lor, care este comuna cu cea a tuturor religiilor, Dumnezeu a creat fiinte perfecte, dar noi nu mai putem sa vedem acest lucru, fiindca intre ceea ce exista in realitate si ceea ce vedem se interpune gandul.
Noi nu mai vedem ce exista in realitate, noi nu ne vedem decat propriile ganduri. “Lumea este ceea ce credem ca este”, afirma Serge Kahili King, doctor in psihologie si o autoritate internationala in materie de huna. Psihologia moderna tinde sa ajunga la aceleasi concluzii, de vreme ce afirma ca oamenii nu reactioneaza la evenimentele in sine, ci la propria lor perceptie asupra evenimentelor. Mai mult, studiile arata ca oamenii tind sa se conformeze perceptiilor altor oameni. Altfel spus, daca spunem in mod repetat unui copil ca este rau, el va ajunge sa se comporte ca atare. Daca unui angajat i se lauda in mod repetat performantele, chiar daca acestea nu sunt tocmai grozave, el va ajunge sa lucreze din ce in ce mai bine.
In limbajul unui kahuna, acest fenomen se exprima in felul urmator: daca eu gandesc intr-un anumit fel despre o persoana, acea persoana devine un “ostatic al gandurilor mele”. Asta inseamna ca el tinde sa se conformeze perceptiei mele si, mai devreme sau mai tarziu, se va comporta in asa fel incat sa-mi confirme perceptia mea despre el. Prin urmare, actele unei persoane sunt o consecinta a ceea ce gandesc despre acea persoana si trebuie sa-mi asum responsabilitatea pentru acest lucru. De aceea, a nu judeca este singura atitudine corecta vizavi de o alta persoana.
Daca este ceva de corectat, spun kahuna, atunci acest ceva reprezinta erorile noastre de gandire. Asa stand lucrurile, atunci poate ca nu ar trebui sa ne mire foarte mult ca dr. Len si-a vindecat pacientii lucrand doar asupra lui insusi.
Ce a facut exact doctorul Len pentru a-si vindeca pacientii?
“Am repetat incontinuu: Imi pare rau. Te rog, iarta-ma”, a declarat senin dr. Len. “Asta-i tot”.
De-a dreptul socant! Banuiesc ca doctorului Len ii place sa socheze, sa surpinda printr-o lovitura puternica si neasteptata rutina noastra mentala. El spune ca oamenii, in special vesticii, gandesc prea mult. Mai exact, sunt prinsi in rutina unor programe care ruleaza inconstient. Contrar a ceea ce gandim noi, el sustine cu tarie ca intelectul nu poate rezolva problemele. Cred ca Einstein ar fi fost de acord cu el, din moment ce a declarat ca “o problema nu poate fi rezolvata la nivelul de gandire care a generat-o”.
Cere-ti iertare
De aceea, nu trebuie decat sa constientizezi problema pe care o resimti la nivel fizic, emotional, mental etc., apoi sa incepi sa iti purifici gandirea, care a atras problema, printr-un proces de cainta si iertare. “Imi pare rau. Te rog, iarta-ma. Imi pare rau pentru ca te-am facut ostatic al gandurilor mele si fiindca, prin negativismul gandurilor mele, ti-am influentat in mod distructiv comportamentul.” Asa este in crestinism: ruga trebuie precedata de cainta si de cererea iertarii. Asta este ceea ce poate face constientul: sa se caiasca si sa ceara iertare. Restul este treaba supraconstientului, el este armonizatorul, vindecatorul. Suntem prizonierii propriei minti si nu putem evada folosindu-ne tocmai de minte, temnicerul insusi.
Cum te poti ajuta in viata de zi cu zi
Acest proces poate fi folosit in cele mai diverse situatii: cand suntem bolnavi, cand cineva apropiat este bolnav, cand ne confruntam cu probleme profesionale, financiare, sentimentale etc.
Daca problema tine de sanatate, atunci putem spune corpului: “Imi pare rau ca ti-am facut rau prin gandurile mele negative. Te rog, iarta-ma”. Si repetam acest lucru cu sinceritate pana problema dispare.
Daca copilul are probleme la scoala, putem repeta mental: “Imi pare rau ca ti-am creat aceste probleme prin gandurile mele. Te rog, iarta-ma”. Este esential ca trairea sa fie autentica, iar cererea de iertare sa fie pe deplin sincera. Consecinta imediata este un sentiment de iubire, iar dr. Len si Morrnah Simeona declara ca acesta este un semnal ca vindecarea a inceput.
Probabil ca la o prima citire vei respinge aceste lucruri, pe motivul ca sunt prostii, povesti de adormit copiii. Dar kahuna afirma ca supraconstientul este receptiv tocmai la limbajul de copil, ignorand formularile savante. Interesant este ca psihanaliza a ajuns la o concluzie asemanatoare: interpretarile pretentioase, “destepte”, intelectualizate nu ajung la pacienti. Accesul la miracol, si implicit, la supraconstient nu este posibil decat atunci cand reincepem sa privim lumea prin ochii unui copil. E vorba despre redescoperirea inocentei, nu despre cultivarea infantilitatii. Problema adultilor este ca si-au pierdut inocenta, dar si-au accentuat infantilitatea prin evitarea sistematica a asumarii responsabilitatii. Kahuna afirma ca, reinstaurand inocenta – starea in care nu judecam, nu punem etichete, nu suntem obsedati de castigul personal – viata noastra se poate schimba radical: renuntam la a ne complica viata inutil si ne redobandim bucuria de a trai, devenim mai creativi, ne adaptam mai suplu si mai eficient schimbarilor; iar calitatea relatiilor noastre se imbunatateste semnificativ.
In loc de concluzie
Un medic din Statele Unite ale Americii, dr. Ira Byock, a lucrat foarte mult cu bolnavi in faza terminala si a descris experientele si concluziile sale in doua carti devenite best-seller-uri. Una dintre ele se numeste “The Four Things that Matter Most” si se refera la cele mai frecvente declaratii pe care bolnavii le fac celor apropiati pe patul de moarte. Acestea sunt:
Te rog iarta-ma
Te iert
Imi pare rau
Multumesc
Te iubesc

Dr. Ira Bylock considera ca nu trebuie sa ajungem pe patul de moarte pentru a folosi aceste declaratii care, in opinia sa, au un potential imens in a ne vindeca relatiile si in a ne transforma profund viata.
Preluat din revista Avantaje, www.avantaje.ro

Terapia iertarii interviu...

Cum i-ai putea multumi cuiva care te-a ajutat sa te eliberezi? Cum i-ai putea multumi unui om al carui spirit bland si ale carui vorbe delicate ti-au schimbat complet cursul vietii? Haleakala Hew Len este pentru mine un astfel de om. Ca un suflet–frate, care apare pe neasteptate, exact atunci cand ai nevoie. Haleakala a intrat in viata mea in martie 1985, dupa o perioada de schimbari majore pentru mine. L-am intalnit in timpul unui curs numit Identitatea Sinelui prin Ho'oponopono , pe care el il sustinea, alaturi de Morrnah Nalamaku Simeona, un indigen Hawaian - kahuna ( cel care detine secretul ).
Pentru mine, Haleakala and Morrnah sunt parte din ritmul vietii. Desi ii iubesc foarte mult pe amandoi, ei nu imi staruie in minte ca oameni, influenta lor asupra mea manifestandu-se in mod continuu, batand ca un puls regulat, asemanator tobelor africane ce se aud in noapte. Recent, am avut onoarea de a mi se solicita, din partea fundatiei Freedom of Cosmos (Libertatea Cosmosului) – o organizatie fondata de Morrnah – sa ii iau un interviu lui Haleakala. Am fost si mai onorata sa aflu ca el va veni personal din Hawaii, pentru aceasta intalnire.
Dr. Haleakala S. Hew Len este presedintele si administratorul fundatiei. Impreuna cu Morrnah, Haleakala a lucrat, de-a lungul anilor, cu mii de oameni, inclusiv cu grupuri ale Natiunilor Unite (UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura), ale Conferintei Comuniunii Umane pentru Pacea Lumii, ale Conferintei Mondiale pentru Pace, ale Conferintei Medicinii Traditionale Indiene, ale Vindecatorilor pentru Pace in Europa si ale Asociatiei profesorilor din domeniul statului din Hawaii. El are si o vasta experienta in munca dedicata persoanelor cu dizabilitati evolutive, criminalilor cu boli mentale si familiilor acestora. In intreaga sa munca de educatie, Ho'oponopono constituie un mare sprijin.
Simplu spus, Ho'oponopono inseamna sa faci bine , sau sa rectifici o greseala . Conform credintelor vechilor hawaieni, greseala rasare din ganduri alterate de amintiri dureroase din trecut. Ho'oponopono ofera o cale de eliberare a energiei acestor ganduri dureroase, sau a greselilor care genereaza dezechilibru si boala.
Impreuna cu aplicarea procesului Ho'oponopono, in forma sa modernizata, Morrnah a fost ghidat sa includa cele trei parti ale sinelui, care constituie cheia Identitatii de Sine. Aceste trei parti, care exista in orice molecula a realitatii, sunt numite Unihipili ( subconstientul/copil), Uhane (constienta/ mama) si Aumakua (supraconstienta/tata).
Atunci cand aceasta familie interioara este in aliniere, o persoana este in acelasi ritm cu Divinitatea. Odata avand acest echilibru, viata incepe sa curga. In acest fel, Ho'oponopono ajuta la restabilirea echilibrului – mai intai la nivel individual, apoi la cel al intregii creatii.
Prin experimentarea acestui sistem in trei parti, impreuna cu cel mai puternic proces de iertare pe care il cunosc (Ho'oponopono), Haleakala and Morrnah m-au invatat ca cea mai buna cale de a aduce vindecare in fiecare parte din viata mea si a intregului Univers este sa preiau 100% responsabilitatea si sa lucrez asupra mea. In plus, m-au invatat intelepciunea simpla a grijii de sine totale. Dupa cum spunea Haleakala, intr-o nota de multumire: Sa ai grija de tine. Daca o faci, toti ceilalti vor beneficia.
Odata, Haleakala a disparut toata dupa amiaza din timpul unui curs. Eu am crezut ca Unihipili (copilul/subconstient) i-a spus sa mearga la hotel, pentru un somn zdravan. De buna seama ca el si-a asumat responsabilitatea de a pleca, iar Morrnah era prezent si putea continua cursul. Chiar si asa, plecarea sa m-a intrigat. Pentru cineva ca mine, crescut intr-o familie si o cultura conform careia erai admonestat daca nu-i puneai pe ceilalti pe primul plan, comportamentul lui Haleakala m-a uluit – si incantat, in acelasi timp. El si-a facut somnul, iar eu am primit o lectie de grija de sine, de neuitat.
Cat: Haleakala, cand te-am intalnit in anul 1985, abia imi incepusem practica privata, dupa ce lucrasem pe post de consilier in diverse agentii, timp de 4 ani. Imi amintesc ca mi-ai spus: Orice terapie este o forma de manipulare . Am gandit: Doamne, acum ce ar trebui sa fac? Stiam ca ai dreptate, asa ca aproape am demisionat. De fapt, nu am facut chiar asta, dar afirmatia ta a schimbat complet modul in care lucrez cu oamenii.
Haleakala: Manipularea are loc atunci cand eu (ca terapeut) plec de la ideea ca tu esti bolnav si ca eu urmeaza sa lucrez asupra ta. Pe de alta parte, nu mai este vorba de manipulare, daca eu realizez ca tu vii la mine si imi oferi o sansa sa privesc la ceea ce se intampla in mine. Este o mare diferenta.
Daca percepi terapia ca pe faptul ca tu te afli acolo ca sa salvezi o alta persoana, sa o vindeci, sau sa o indrumi, atunci informatiile pe care le aduci vor veni din intelect, din mintea constienta. Dar intelectul nu dispune de posibilitatea de intelegere a problemelor si de modalitati de a le aborda. Intelectul este atat de neinsemnat, in felul sau de a solutiona problemele! El nu realizeaza faptul ca, atunci cand o problema este rezolvata prin transmutare, prin utilizarea Ho'oponopono sau a unor procese asemanatoare, atunci problema si tot ceea ce este legat de aceasta se rezolva pana la nivel microscopic – si in regresie, pana la inceputul timpului.
Asa ca, cea mai importanta intrebare pe care trebuie sa o pui este: Ce e aceea o problema? Daca le adresezi oamenilor o asemenea intrebare, ii bagi in ceata, iar ei incearca sa o rezolve ...
Cat: ...ca si cand problema este undeva, in exterior .
Haleakala: Da. De exemplu, ieri am primit un telefon de la fata unei femei in varsta de 92 de ani. Ea a spus ca: Mama are dureri severe de solduri, de cateva saptamani . In timp ce ea vorbea cu mine, am intrebat Divinitatea – Ce se intampla in mine, de am cauzat durerea acestei femei? Si apoi am intrebat – Cum as putea face ceva, pentru a corecta aceasta problema in mine? Raspunsurile la aceste intrebari vin si eu fac ceea ce mi se spune.
Cam peste o saptamana, femeia m-a sunat si mi-a spus: "Mama se simte mai bine acum!" Asta nu inseamna ca problemele nu vor reveni, deoarece, cel mai adesea, sunt multiple cauze care genereaza o aceeasi problema.
Cat: Si eu am o multime de boli recurente si dureri cornice, asupra carora lucrez tot timpul, folosind Ho'oponopono si alte procese de clarificare-purificare, pentru a ameliora toate durerile pe care le-am generat de la inceputul timpului.
Haleakala: Da. Ideea ar fi ca oameni ca noi practica profesii de vindecare, pentru ca noi am cauzat multa durere.
Cat: Ce vremuri marete!
Haleakala: Ce aiurea este sa stii asta si sa-i lasi pe oameni sa-ti plateasca pentru ca le-ai cauzat probleme!
I-am spus asta unei femei din New York si ea mi-a raspuns: Doamne, daca ei ar sti! Dar vezi tu, nimeni nu stie. Psihologii, psihiatrii continua sa creada ca se afla acolo pentru a ajuta la vindecarea altor persoane.
Asa ca, daca cineva ca tine vine la mine, eu Ii spun Divinitatii Te rog, orice se intampla in mine, care a generat aceasta durere in Cat, arata-mi, ca sa pot sa o corectez . Si voi aplica orice informatie nedefinita care mi se va da, pana cand durerea ta disparea, sau pana cand imi vei spune sa ma opresc. Nu este important efectul, ci sa ajungi la problema. Aceasta este cheia.
Cat: Nu te concentrezi pe rezultat, pentru ca nu este treaba noastra.
Haleakala: Exact. Noi putem numai sa rugam.
Cat: De asemenea, noi nu stim cand o anume durere va disparea.
Haleakala: Da. Sa spunem ca o femeie a luat o planta care i-a fost recomandata, dar nu are efect. Din nou, intrebarea este: Ce se intampla in mine, ceva care face ca tratamentul cu aceasta planta sa nu functioneze pentru femeia respectiva? Eu trebuie sa lucrez asupra acestei probleme. As continua curatarea, mi-as tine gura inchisa, permitand procesului de transmutare sa aiba loc. Imediat ce angajezi intelectul, procesul se opreste. Ce trebuie sa tii minte, atunci cand un anume fel de vindecare nu pare sa lucreze, este faptul ca sunt multiple probleme sau amintiri dureroase care determina durerea. Noi nu stim nimic! Numai Divinitatea stie ce se intampla cu adevarat.
Luna trecuta am avut o prezentare in Dalas si am vorbit cu o doamna care era maestru Reiki. I-am spus: Da-mi voie sa te intreb ceva: Cand cineva vine la tine cu o problema, unde se afla localizata acea problema? Ea s-a uitat uimita la mine cand i-am spus: Tu esti cea care ai generat problema, asa ca vei fi platita de clientul tau, pentru a-ti vindeca propria ta problema! Nimeni nu prea accepta asta.
Cat: 100% responsibilitate.
Haleakala: Sa intelegi ca tu esti 100% cauza problemei. Sa stii ca porti responsabilitatea 100% – si apoi sa rectifici greseala. Poti sa-ti imaginezi cum ar fi daca noi toti am sti ca suntem 100% responsabili ?
Am facut un ramasag cu mine insumi, ca imi voi oferi o inghetata uriasa – atat de mare incat sa-mi vina rau mancand-o – daca voi fi capabil sa treaca o zi fara sa judec, in vreun fel, pe nimeni. Nu am fost niciodata in stare sa fac asta! Ma observ mai des cand o fac, dar nu sunt in stare sa nu judec, pe parcursul unei zile intregi.
Asa ca e dificil sa rezolvi problemele altora, sa ii faci sa inteleaga ca ei sunt responsabili 100%. Daca vrei sa rezolvi o problema, lucreaza asupra ta. Daca problema este legata de o alta persoana de exemplu, doar intreaba-te: Ce se intampla in mine, ce o determina aceasta persoana sa ma supere? Oamenii apar in viata ta ca sa te faca atent ca mai ai probleme! Daca stii asta, poti imbunatati orice situatie si poti elibera cauza. Este simplu: Regret tot ceea ce se intampla. Rog sa fiu iertat!
Cat: Nu trebuie sa le spui asta cu voce tare si nici nu este necesar chiar sa intelegi problema.
Haleakala: Tocmai asta este frumusetea. Nu trebuie sa intelegi. Este ca Internetul. Tu nu intelegi cum functioneaza! Doar te duci in fata Divinitatii si spui: Putem downloada? , iar Divinitatea downloadeaza si tu primesti informatiile necesare. Dar, pentru ca noi nu stim cine suntem, niciodata nu downloadam direct din Lumina. Ne ducem in exterior.
Imi amintesc ca Morrnah obisnuia sa spuna ca este vorba de o munca interioara. Daca vrei sa ai rezultate, fa-o ca pe o munca interioara, lucreaza asupra ta .
Cat: Stiu ca asumarea responsabiliatii in proportie de 100% este singurul lucru care merge, dar m-am luptat din greu cu asta, desi sunt tipul de persoana grijulie, excesiv de responsabila.
Atunci cand te-am auzit vorbind despre 100% responsabilitate – nu numai pentru mine, dar pentru orice situatie sau problema – am gandit: Uau! Asta e o nebunie! Nu am nevoie sa-mi spuna nimeni sa fiu si mai responsabila! Desi cu cat ma gandeam mai mult la asta, realizam ca este o mare diferenta intre o grija supraresponsabila, versus responsabilitatea totala a grijii de sine. Un aspect se refera la a fi o fata buna – iar celalalt, la a-ti dobandi eliberarea.
Imi amintesc ca vorbeai despre anii in care ai lucrat ca psiholog in Spitalul de stat pentru criminalii cu tulburari mentale. Spuneai ca, atunci cand ai inceput aceasta munca, sectia pentru criminali era plina de violenta, iar cand ai plecat, nu mai erau asemenea manifestari.
Haleakala: Este adevarat. Trebuia doar sa intru in cladire, ca sa verific rezultatele. Daca ei erau inca depresivi, trebuia sa lucrez mai mult cu mine insumi.
Cat: Ai putea spune o poveste despre utilizarea Ho'oponopono pentru asa zisele obiecte neinsufletite?
Haleakala: Odata, eram intr-un amfiteatru, gata sa tin o prelegere si m-am adresat scaunelor: Este vreunul care mi-a scapat ? Are vreunul o problema de care trebuie sa am grija? Unul dintre scaune a spus: Stii, a fost un tip care a stat pe mine astazi, in timpul seminarului anterior, si care avea probleme financiare, iar acum ma simt mort! Asa ca am actionat asupra acestei probleme si am vazut scaunul restabilit. Apoi, am auzit: OK, sunt gata sa-l sustin pe urmatorul cu probleme!
Ceea ce incerc sa fac acum este sa-i invat pe cei din sala. Le spun lor si tuturor obiectelor de acolo: Vreti sa invatati cum sa practicati Ho'oponopono? Eu plec curand. N-ar fi grozav daca ati putea face asta chiar voi?
Unii spun ca da, altii spun ca nu, altii sunt prea obositi.
Apoi, intreb Divinitatea : "Daca spun ca vor sa invete, cum ii pot ajuta sa o faca?" De cele mai multe ori, primesc aceasta informatie: Lasa-le cartea albastra – (Identitatea de sine prin Ho'oponopono ). Asa ca las cartea pe scaun sau pe masa, in timp ce vorbesc. Noi nu le acordam prea mult credit meselor ca, desi tacute, ele sunt informate asupra a ceea ce se intampla.

Ho'oponopono este chiar foarte simplu. Pentru vechii hawaieni, toate problemele incep ca ganduri. Dar nu a gandi este problema. Atunci, care este problema? Problema este ca toate gandurile noastre sunt saturate cu amintiri dureroase despre persoane, locuri sau obiecte.
Intelectul singur nu poate rezolva aceste probleme, pentru ca el doar manageriaza. A administra lucrurile nu este calea de solutionare a problemelor. Voi vreti sa va eliberati de probleme! Atunci cand faceti Ho'oponopono, ceea ce se intampla este ca Divinitatea preia gandurile dureroase, pe care le neutralizeaza sau le purifica. Voi nu purificati persoana, locul sau obiectul, ci energia pe care o asociati cu acestea. Deci, primul pas in Ho'oponopono este purificarea acestei energii.
Astfel, se intampla ceva minunat. Nu numai ca energia este neutralizata,; ea este, de asemenea, eliberata, asa ca devine tabula rasa . Budistii numesc aceasta stare, VID. Pasul final este ca tu sa-I dai voie Divinitatii sa intre si sa umple vidul, cu Lumina.
Pentru a face Ho'oponopono, nu trebuie sa stii care este problema sau eroarea comisa. Tot ce trebuie sa faci este sa identifici orice problema pe care o experimentezi in plan fizic, mental, emotional, etc. Odata ce constientizezi problema, responsabilitatea ta este sa incepi imediat purificarea, sa spui: Imi pare rau. Te rog, iarta-ma .

Cat: Deci, misiunea concreta a intelectului nu este solutionarea problemei, ci solicitarea iertarii.

Haleakala: Da. Misiunea mea aici, pe Pamant, este sa ii trezesc pe oamenii ce pot fi adormiti. Aproape toti oamenii sunt adormiti! Singurul mod in care ii pot trezi este sa lucrez asupra mea. Interviul nostru este un bun exemplu. Inaintea intalnirii noastre, timp de cateva saptamani am facut o munca de purificare, astfel incat, atunci cand ne intalnim, sa fim ca doua ape ce se contopesc, se misca una in cealalta, si aduc eliberare. Asta e tot!
Cat: In zece ani de interviuri, acesta este singurul pentru care nu m-am pregatit. De cate ori am incercat, Unihipili (subconstientul meu/copil) imi spunea ca trebuie doar sa vin si sa fiu cu tine. Intelectul meu innebunise, incercand sa ma convinga ca trebuie sa ma pregatesc – dar nu am facut-o.
Haleakala: Bravo tie! Unihipili poate fi extreme de amuzant. Intr-o zi veneam pe autostrada hawaiana, spre partea de jos. Cand am ajuns la rampa de oprire, l-am auzit pe Unihipili spunand, cu o voce cantatoare: In locul tau, nu m-as duce acolo jos . M-am gandit ca intotdeauna o iau pe acolo. Cand m-am apropiat, am auzit: Hei! Eu nu m-as duce acolo jos, daca as fi in locul tau! A doua sansa. Dar eu intotdeauna merg pe acolo! Vorbeam cu glas tare, iar oamenii din masinile din jurul meu ma priveau ca pe un nebun. Cu cca. 25 metri inainte de rampa, am auzit din nou : "Nu as merge acolo daca as fi in locul tau!" Am mers acolo jos si am stat blocat vreo doua ore si jumatate. Avusese loc un accident grav si nu ma puteam deplasa nici inainte, nici inapoi. In cele din urma, l-am auzit pe Unihipili spunand: Ti-am spus! Apoi nu mi-a mai vorbit vreo doua saptamani! Vreau sa spun ca ce rost avea sa-mi vorbeasca, daca nu aveam de gand sa-l ascult?
Imi amintesc ca odata, cand trebuia sa vorbesc la TV despre Ho'oponopono, copiii mei mi-au spus: Tata, am auzit ca apari la televizor. Ai grija ca sosetele sa fie la fel! Nu le pasa despre ce vorbesc, ci doar sa-mi aleg bine sosetele! Vedeti cum stiu copiii, care sunt lucrurile importante in viata?
Daca va intrebati ce e cu sapca de baseball, Haleakala o poarta pentru a-si aminti sa nu fie prea intelectual. Fondul albastru reprezinta Vidul sau Golul, iar P- ul rosu, o reprezinta pe Mama Pamant sau Forta creativa, Pele.
Cat Saunders, Ph.D .este autoarea cartii Dr. Cat's Helping Handbook . Pentru mai multe informatii despre autoare sau cartea ei, accesati: http://www.drcat.org